Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

UNESCO andmeil on võru ja setu keel kindlasti ohus

11.03.2009

Võru ja setu keel on märgitud kui "kindlasti ohustatud" uues keelteatlases, mille on koostanud Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO).

Veebruari lõpus avaldatud UNESCO maailma ohustatud keelte atlas on enam kui 30 keeleteadlase ühistööna koostatud interaktiivne võrguväljaanne, mis annab teavet ligi 2500 erineval ohustatuse astmel keele kohta. Kokku kõneldakse UNESCO andmeil maailmas umbes 6700 keelt.

Atlas rühmitab ohustatud keeled viide riskiastmesse: ohustatud, kindlasti ohustatud, väga ohustatud, kriitiliselt ohustatud ja väljasurnud keeled.

Eestist on atlases märgitud 50 000 kõnelejaga võru-setu keel kui kindlasti ohustatud. Samasse ohuklassi on arvatud mustlaskeel ja jidiš, mida räägitakse lisaks paljudele teistele Euroopa maadele ka Eestis.

Eestile lähemal asuvaist keeltest on atlases märgitud ohustatuks Ida-Lätis kõneldav latgali keel ja väga ohustatuks Ingerimaal kõneldav isuri keel. Kriitiliselt ohustatud on samuti Ingerimaal kõneldav vadja keel ja Lätis kõneldav liivi keel.

Kogu maailmas on atlase andmetel enam kui 200 suhteliselt hiljuti väljasurnud keelt, 538 maailma keelt on kriitiliselt ohustatud, 502 väga ohustatud, 632 kindlasti ohustatud ja 607 ohustatud.

UNESCO peadirektor Koïchiro Matsuura rõhutas pressiteates kõikide keelte tohutut tähtsust maailma kultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ning kutsus üles ohustatud keeli kaitsma.

UNESCO keelteatlase eelmised väljaanded pärinevad aastaist 1996 ja 2001. Uue atlase paberväljaanne peaks ilmuma juba käesoleval kuul.

UNESCO maailma ohustatud keelte atlase võrguväljaanne 

Väljavõte UNESCO ohustatud keelte kaardist


Võru Instituut