Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomi rahvusteater taheti tuleohtlikkuse tõttu sulgeda

12.03.2009

4. märtsil peatasid kohtutäiturid kohtuotsuse alusel 90 päevaks tuleohutusnõuete rikkumise tõttu Permikomi rahvusliku draamateatri tegevuse, kaks päeva hiljem muutis krai kohus sulgemisotsuse ära.

Tuleohutusinspektorid tuvastasid Kudõmkari linnas asuvas teatris 41 tuleohutusnõuete rikkumist. Teatri direktori Anatoli Tšetini sõnul on teatrile tehtud ettekirjutus kõrvaldada rikkumised 1. maiks, kuid praeguseks on 80 protsenti rikkumistest juba kõrvaldatud.

Permikomi rahvuslik draamateater paikneb alates selle asutamisest 1931. aastal ühes ja samas vanas hoones, millele pole tehtud tänapäevast kapitaalremonti.

Permi krais on tuleohtlikkuse tõttu olnud hiljuti suletud ka ooperi- ja balletiteater ning Permi tsirkus.

Rahvusteatri juhi sõnul käib ringkonnas rahvuslike kultuuriasutuste sulgemise kampaania. Rahapuudusel tahetakse sulgeda või ühendada raamatukirjastus, kinokeskus ja ansambel Šondiban. Permikomid nimetavad seda protsessi kultuurigenotsiidiks.

59.ru

Novõi Kompanjon