Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marina Sizova: "Arutu inimene". Kultuurišokk (Permskije Novosti)

Mida iganes, aga kultuuri kallale kippumist Permikomi ringkonnas ei oodanud keegi

Permikomi ringkonnaasjade minister Igor Bõkariz kohtus eelmisel nädalal mitme kultuuriasutuse juhatajaga. Nende hulgas olid Permikomi raamatukirjastus, ansambel Šondiban, rahvuskultuurikeskus ja ringkonna kinokeskus. Millest käis jutt suletud uste taga, pole täpselt teada. Ent pärast seda hakkasid Kudõmkaris levima kuuldused kõigi nelja asutuse likvideerimisest.


Asutuste juhatajad hoiduvad kommentaaridest, viidates oma asutaja, Permi krai riigiasutuste administreerimise agentuuri keelule. Ainus, mis nendelt kuuldi, on kohutav sõna "optimeerimine". Kuulduste järgi optimeeritakse seitse asutust, kolm õppe- ja neli kultuuriasutust.

Saatus ei oota
Permskije Novosti ajakirjaniku kätte sattus juhuslikult agentuuri teadaanne, mille said esmaspäeval neli ülalmainitud kultuuriasutust. Selle dokumendi nimeks on "Ettepanekuid Permikomi ringkonna territooriumil tegutsevate krai riigiasutuste võrgu restruktureerimise kavasse".

Tehakse ettepanek hinnata autonoomseks asutuseks muutmise otstarbekohasust ja ka munitsipaalomandusse viimist. Ühes veerus peab olema Permikomi ringkonna asjade ministeeriumi "viisa" – säilitada või muuta üks asutus teise alajaotuseks või ühendada asutused "funktsiooni säilimisega". Räägitakse, et ühtedel paluti otsustada oma asutuse saatuse üle kahe tunni jooksul, teistel ööpäeva jooksul.

Agentuurist teatati Permskije Novostile, et "küsimus asutuste tegutsemise lõpetamisest ei ole arutusel". Tehakse vaid analüüs: "antakse hinnang materiaalse ja õppebaasi, kaadripotentsiaali jm seisundile". Ent Komi ringkonna administratsioonist selgitati, et jutt käib ikkagi asutuste saatusest. Nende üleandmine munitsipaalomandisse on vähetõenäoline – linn ega rajoonid ei nõustu võtma nende ülalpidamise kulusid enda kanda. "Optimaalne variant on kõikide asutuste ühendamine ühte organisatsiooni," – arvab rahvuskultuuri arengu sektori juhataja Tatjana Klimova. – "Jah, Permi krais ei ole sellele analoogi, kuid sisuliselt taotlevad kõik need asutused ühte eesmärki – rahvuskultuuri säilitamist ja arendamist."

Häid lambaid mahub palju ühte lauta?
"Minu meelest peavad kinokeskus ja kirjastus olema autonoomsed asutused, aga rahvuskultuurikeskus tuleb ühendada Šondibaniga ja pärast saavad nad end seada sisse draamateatri uue hoone ruumidesse," arendab mõtet Permikomi ringkonnaasjade minister Igor Bõkariz.

"Tširkunov ise (Permi krai kuberner tõlk.) on võrrelnud Šondibani pärliga. Ja näe –  see "lihviti" ära,"  ironiseerib üks Permskije Novosti ekspertidest, kes soovis jääda tundmatuks (tuntud on juba ammu tööhõiveametis arvel, naljatab ta kurvalt). Aga rahvuskultuurikeskus ja ansambel tegutsevad juba ammu ühe katuse all. Tõsi, kaebavad pidevalt teineteise peale lärmi pärast.

"Ei kujuta ette organisatsiooni, kus tantsitakse, lauldakse, näidatakse filme, korraldatakse väljapanekuid, viiakse läbi õppetööd, kirjastatakse raamatuid," ütleb ekspert. Ja kuhu see organisatsioon ennast mahutaks? Pole üldse selge, millal saab valmis ülalmainitud teatrihoone. Aga kultuuri- ja vabaajakeskuses vajaminevat pinda pole.

Räägitakse, et Permikomi ringkonnaasjade uus minister on viinud kirjastuse juhataja pisarateni, seades kahtluse alla kogu tema elutöö – komikeelsete raamatute väljaandmise. Kirjastusel pole praegu oma polügraafilist baasi, eratellimusi on vähe. Autonoomseks muutmine tähendaks kindlat hukku. Sama lugu on ka kinokeskusega.

Kõige selle juures ei ole üheltki asutuselt küsitud ettepanekuid kokkuhoiu või tulu saamise võimalike viiside kohta. Kinokeskus olevat teinud ettepaneku "koomale tõmmata", kuid seda pole kuulda võetud. "Jääb mulje, et agentuuri jaoks on põhiline raporteerida üles, et kõik on korras, nii ja nii palju asutusi on likvideeritud," resümeeris meie ekspert.

Tõlkis Nikolai Kuznetsov