Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marina Sizova: Komi ringkond kaotab uhkuse? Kudõmkaris pandi kinni draamateater (Permskije Novosti)

Esmaspäev on Gorki-nimelises permikomi rahvuslikus draamateatris puhkepäev, kuid teatri direktor Anatoli Tšetin on juba ammu unustanud, mida see tähendab. "Istun siin ja ootan kohtutäitureid, nad peavad tulema peale lõunat," võttis ta meid rõõmutult vastu. Siis selgitas erinevatesse asutustesse tehtud telefonikõnede vahepeal („Kuidas saab teatrit kinni panna? Mul on märtsi etendustele kõik piletid müüdud!”) kujunenud olukorda.

Veebruaris kontrollisid hoonet tuletõrjujad ja leidsid 42 tuleohutusreeglite rikkumist. Tšetini sõnul tuli need kõrvaldada 1. maiks 2009. Eelmise nädala jooksul on täidetud ettekirjutuse 18 punkti. Kuid tuletõrjujad ei oota enam.

Juba 20. veebruaril tuli Kudõmkari linnakohtu otsus, kus mustvalgel kirjas: "Määrata karistus hoone kasutamise peatamise kujul 90 päevaks". Teater kaebas selle otsuse edasi krai kohtusse ja ootab nüüd selle läbivaatamist. Kuid esmaspäeval hoiatasid kohtutäiturid Anatoli Pahhomovitši, et tulevad asutust kinni pitseerima.

Teater läheb põranda alla
Ringkonna uhkus permikomi rahvuslik draamateater on oma asutamisest alates, 1931. aastast asunud aadressil Gagarini 6. Hoone on vana ja korduvalt ümber ehitatud. Ringkonnas on ammu unistatud uuest teatrimajast ja lõpuks, 2000. aastal võeti hoone rekonstrueerimise projekt Venemaa kultuuri arendamise ja kultuuripärandi säilitamise föderaalsesse sihtprogrammi.

Oletati, et osa vanast majast lammutatakse ja samasse ehitatakse uus.
Projekti summad jätsid sügava mulje, kuid need laekusid aeglasemalt, kui seda oleks soovinud teatri juhtkond. Siis käivitusid [Permikomi ringkonna ja Permi krai – tõlk.] ühendamisprotsessid. Teatrit rahustati, öeldes, et projekti finantseerimine säilib.

Pärast ühendamist selgus, et asutuse rekonstrueerimine ei ole enam üheski föderaalses programmis. Kahtlustatakse, et see juhtus sellepärast, et ringkond ei saanud enam otse Moskvast "raha välja pressida", aga krais "magati" see võimalus maha, nii et teater pidi rekonstrueeritama juba krai eelarve rahadest. Kuid helge tulevik ei saabunud taas.

Alguses jäi teater napilt krai investeerimisprogrammist välja. Hiljem sai see sinna ikkagi sisse. Siis aga ei meeldinud kraile ringkonna isu. Krai endine peaminister Nikolai Buhvalov olevat isegi ähvardanud maha lasta rekonstrueerimisprojekti koostaja. Projekt saadeti kärpimisele vajalike mahtudeni. Teater koliti üle kultuuri- ja vabaajakeskusesse. Siis pandi aga selle keskuse lava remonti. Nii ei jäänud ringkonna pealinna selliseid saale, kus teatrietendusi pidada.

Kudõmkari teater otsustas mitte alla anda. Oma jõuga tehti vana maja puhvetist lava ja fuajeest ehitati 70 kohaga väike saal. Ja etendused toimuvad! Rahvusvaheliseks teatripäevaks, 27. märtsiks toob teater tavapäraselt lavale esietenduse ja veel millise nimega: "Elu on ilus"!

Seda saali ei tohiks olemas olla
"Permi ooperi- ja balletiteater taheti ka kinni panna, kuid ei pandud ju," kommenteeris Permskije Novosti ajakirjanikule Komi ringkonna juht Igor Bõkariz. Ja tõepoolest – esmaspäeval kohtutäiturid teatrisse ei tulnud. Kuid tulid kolmapäeval, peaaegu vahetult enne etenduse algust, mis tuli ära jätta. Teatri toetuseks ei tagastanud vaatajad ostetud pileteid.

Kudõmkari linna ja Kudõmkari rajooni vanemkohtutäituri Settar Memetovi selgitusel on kohtutäituritel õigus panna teater viivitamatult kinni, vaatamata sellele, et kohtuotsus pole veel jõus. "Kaalul on inimeste turvalisus," kehitab õlgu Permikomi ringkonna riikliku tuletõrjejärelvalve 14. osakonna juhataja asetäitja Sergei Kiritšenko. Tuletõrjujaid võib mõista: seda saali ei tohiks põhimõtteliselt olemas olla…

Teatri direktor Anatoli Tšetinil vajuvad käed rüppe: "Teatri tegevus peatati kolmeks kuuks, siis aga pannakse üldse kinni, sest osasid rikkumisi pole ju võimalik kõrvaldada, kuna hoone on ümberehitamisel. Ja mis edasi? Kas te arvate, et näitlejad istuvad kogu see aeg ja ootavad?! Varsti jookseb mul kogu trupp laiali."

Tõlkis Nikolai Kuznetsov