Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komimaa ametnikud saadeti komi keele kursustele

13.03.2009

Komimaal tehti algust komi keele kasutusala laiendamisega, kõigepealt saadeti komi keelt õppima omavalitsusametnikud.

Projekti läbi viiv rahvuspoliitika ministeerium on veendunud, et keeleoskus aitab ametnikel põliselanikega paremini suhelda.

Täna istus koolipinki kohalikku keelt omandama esimene 26 inimesest koosnev rühm, paljud neist inimestest ei oska komi keelt üldse.

Ametnikud õpivad keelt kolm kuud kiirkursustel, mille lõppemisel peaksid nad aru saama suulisest kõnest ja oskama olmetasandil juttu rääkida. Uute õpilaste jaoks on valmis ka keeleõpetuslik audiomaterjal.

Kursusel osalev Komimaa trüki- ja meediaagentuuri asejuht Ellina Maksurova avaldas ajakirjanikega suheldes lootust, et keeleteadmised kergendavad tema tööd komikeelsete trükistega.

"Ma loen keelt sõnaraamatuga, õppisin seda ülikoolis ja riigiteenistuse akadeemias. Kuid komi keel nõuab pidevat enesetäiendamist, paljud võrdlevad seda raskusastmelt prantsuse keelega," selgitas ta.

Komimaal on iga neljas elanik komi rahvusest, enamus neist räägib emakeelena vabalt komi keelt.

Vzgljad