Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdi emakeeleõpetajate ühendus saab viieaastaseks

13.03.2009

 

Udmurdi vabariigi emakeeleõpetajate assotsiatsioon Võžõ tähistab täna oma viiendat aastapäeva.

Ühendus asutati 2004. aastal Ižkaris (Iževskis), selle loomist toetasid ka vabariigi rahvuspoliitika ministeerium ning haridusministeerium.

Ühendus Võžõ hakkas kohe looma sidemeid Udmurdi riikliku ülikooliga, Ižkari humanitaarlütseumiga ja rahvusliku kallakuga 56. gümnaasiumiga, samuti ka Soome, Eesti ja Marimaa emakeeleõpetajate seltsidega.

Organisatsioon korraldab Udmurdimaa rajoonides seminare, mille käigus õpitakse kolme päeva jooksul projekte koostama. Paljud neist projektidest on praeguseks juba ellu viidud.

Ühendus on korraldanud udmurdi keele kursuseid ja teeb koostööd projektiga "Avatud soome-ugri ülikool".

Moja Udmurtija