Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomid koostasid kultuurigenotsiidi tauniva pöördumise

17.03.2009

Permikomi rahvusaktivistid on koostanud võimudele saatmiseks uue avaliku kirja, milles nad nimetavad kultuuriasutuste ühendamise plaani kultuurigenotsiidiks ja paluvad reorganiseerimisprotsess kontrolli alla võtta.

Fenno-Ugria Asutusse jõudis meilitsi Venemaa presidendile, peaministrile, regionaalarengu ministrile, kultuuriministrile, presidendi täievolilisele esindajale Volga föderaalringkonnas ja Permi krai kubernerile adresseeritud pöördumine, kus on ära toodud, milliste seadustega läheb permikomi kultuuriasutuste töö kokkutõmbamine vastuollu.

Permikomi rahva rahvusliku identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks laekub krai eelarvesse erinevate sihtprogrammide raames üle 70 miljoni rubla aastas, märgivad kirja autorid. Samas kulub nelja kõne all oleva asutuse ülalpidamiseks vaid 10 miljonit.

"Pole teada, milleks seda raha kasutatakse. Nende programmide elluviimise protsessid on läbipaistmatud ja ühiskondlikult kontrollimatud," nenditakse pöördumises.  

Kirja lõpus on märgitud, et permikomi kultuur on andnud Venemaale mitmeid väljapaistvaid isikuid nagu on näiteks Peterburi Kaasani katedraali arhitekt Andrei Voronihhin, tuntud nõukogude luuraja Nikolai Kuznetsov ja Kremli arst Jevgeni Tšazov.  

Permi krai võimud on otsustanud ühendada neli permikomi kultuuriasutust: Permikomi raamatukirjastuse, rahvusansambli Šondiban, rahvuskultuuri keskuse ja ringkonna kinokeskuse.

Väidetavalt on kultuuriasutused kätte saanud restruktureerimisplaani, mille kohaselt tuli neil tuleviku üle otsustada paari tunni kuni ööpäeva jooksul. Plaan võimaldas valida, kas asutused ühinevad või lähevad üle munitsipaalomandisse, kuid viimane variant ei ole kohalike sõnul mõeldav rahapuuduse tõttu.

Permikomi rahvuslased võtavad kultuuriasutuste kinnipaneku ohtu kallaletungina rahvuskultuurile ja saadavad abipalvekirju kohalikele võimudele, Moskvasse ja soome-ugri riikidesse, juhtimaks tähelepanu vähemusrahvuste ja inimõiguste rikkumisele.

Nende sõnul on komi keele ja kultuuri olukord pärast Permikomi ringkonna liitumist Permi kraiga 2005. aastal tunduvalt halvenenud.


Permikomide avalik pöördumine

Venekeelne originaaldokument