Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permikomi ringkonnas luuakse ühtne rahvuskultuurikeskus

19.03.2009

17. märtsil toimunud Permi krai riiklike kultuuriasutuste juhtide nõupidamisel otsustati luua Permikomi ringkonda ühtne rahvuskultuurikeskus.

Kultuurikeskus hakkab tegelema rahvuslike raamatute kirjastamisega, teatri- ja muusikategevusega, rahvusliku käsitöö ning ringkonna filmifondi säilitamise ja täiendamisega.

Kohtumisel osales ka Permi krai Permikomi asjade minister Igor Bõkariz, kelle sõnul saab ühendatud keskus permikomi kultuuri paremini elus hoida ja arendada, kui seda teeb praegu neli eraldi asutust.  

Rahvuskultuurikeskuse loomine tähendab tegelikkuses Permikomi raamatukirjastuse, rahvusansambli Šondiban, olemasoleva rahvuskultuuri keskuse ja ringkonna kinokeskuse ühendamist.

Permikomi rahvuslased on võtnud kultuuriasutuste ühendamist kallaletungina rahvuskultuurile ja saatnud abipalvekirju kohalikele võimudele, Moskvasse ja soome-ugri riikidesse, juhtimaks tähelepanu vähemusrahvuste ja inimõiguste rikkumisele.

Nende sõnul on komi keele ja kultuuri olukord pärast Permikomi ringkonna liitumist Permi kraiga 2005. aastal tunduvalt halvenenud.

Finnougoria

Permikomide avalik pöördumine