Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lõuna-Eesti keel ja kultuur said paar miljonit toetust

24.03.2009Kultuuriminister Laine Jänes kinnitas Lõuna-Eesti keele ja kultuuri programmi raames jagatavad toetused. Kokku läheb tänavu 24 projekti vahel jagamisele ligi kaks miljonit krooni.

Toetusi jagus nii lõunaeestikeelsete uudistesaadete tegemiseks kui mulgikeelsete ainekavade ja õppematerjalide koostamiseks. Samuti keeleõppe projektidele ja näitemängude lavale toomiseks. Programmi rahadega korraldatakse järgmise aasta mai lõpus ka võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido.

Riikliku programmi toel antakse välja mulgikeelset ajalehte Üitsainus Mulgimaa, võrukeelset Uma Lehte ning ilmub ka ajakirja Täheke üks võrukeelne number.

Programminõukogu esimehe Külli Eichenbaumi sõnul on programmi abil ellu kutsutud meediaprojektid suurendanud lõunaeesti keele mõjukust kohalike elanike hulgas. Lõunaeestikeelne ajakirjandus on aga laiendanud Eesti teiste piirkondade elanike teadmisi lõunapoolsest keelest ja kultuurist.

Kultuuriministeerium eraldas programmist 187 500 krooni Võru Muusikakoolile pärimusmuusika õpetamiseks Võrumaal. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja keeleuuringute keskuse tegevustoetuseks anti aga 275 000 krooni. Mulgi Kultuuri Instituut jätkab programmitoetuse abil mulgi-eesti praktilise murdesõnastiku koostamist, Eesti Kirjandusmuuseum täiendab Lõuna-Eesti kohapärimuse andmebaasi vana Tartumaa osas.

Programmi "Lõuna -Eesti keel ja kultuur 2005-2009" eesmärk on Lõuna-Eesti keelelise ja kultuurilise eripära säilitamine.

ERR