Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hüdrojaam ähvardab Marimaad looduskatastroofiga

26.03.2009

Plaanitav veetaseme tõstmine Tšeboksarõ hüdroelektrijaamas võib jätta vee alla kolmandiku Marimaast, leidsid Venemaa rohelise liikumise liikmed.

Regnum kirjutab, et 21.-22. märtsini leidis aset Tšeboksarõ veetaseme tõstmisega kaasnevatele ohtudele pühendatud konverents.

Sellel osalenud keskkonnakaitsjad olid veendunud, et veetaseme tõstmine 68 meetrini, nagu see plaanis on, tekitab suure ja pöördumatu keskkonnakatastroofi Marimaal ja Nižni Novgorodi oblastis.

Juba Tšeboksarõ hüdroelektrijaama ehitus 1968.-1986. aastatel tekitas Marimaale pöördumatut kahju. Mäemarid kaotasid ligi 30 protsenti oma asualadest, umbes 8000 inimest asustati ümber.

Regnum