Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

In Memoriam

Paul Alvre

1921– 2008

Läänemeresoome keelte uurija


Gyula Décsy

1925 – 2008

Indiana ülikooli uurali keelte professor


Harry William Mürk

1954 – 2009

Soomeugrilaste toetaja Kanadas


Viktor Berthold

1921 – 2009

Viimane emakeelne liivlane Lätis