Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kongressil osalenud rahvad

rahvus   asuala

LÄÄNEMERESOOMLASED

 

 

eestlased 

Eesti

20

setud    

Eesti, Pihkva oblast

 3

vadjalasedSoome lahe lõunakallas
Leningradi oblastis
*
liivlasedKura poolsaare tipp, Läti linnad  3
soomlasedSoome20
kveenidNorra, Finnmark 3
meädRootsi, Norrbotten

ingerisoomlasedPeterburi ümbrus, Eesti, Soome10
isuridPeterburi ümbrus, Soome lahe lõunakallas 3
karjalasedKarjala vabariik ja Leningradi oblast20
tverikarjalasedTveri oblast20
vepslasedKarjala vabariik, Leningradi
ja Vologda oblast
10
saamidNorra, Soome ja Rootsi kesk-
ja põhjaosa, Koola poolsaar
20
VOLGA RAHVAD  
ersad Mordva, Baškortostani, Tšuvaši ja Tatarstani vabariik, Nizhni Novgorodi, Samara, Penza ja Orenburgi oblast20
mokšad Mordva vabariik, Tatarstan,
Samara ja Penza oblast
20

marid     

Mari Eli vabariik, naaberalad,
Baškortostani ja Tatarstani vabariik, Jekaterinburgi ja Permi oblast
20

PERMI RAHVAD

  
udmurdid    Udmurdi vabariik ja naaberalad20
bessermanid   Udmurdi vabariik*
sürjakomid     Komi vabariik, Koola poolsaar, Lääne-Siber20
permikomid     Permikomi autonoomne ringkond20

UGRI RAHVAD   

  

handid   

Handi-Mansi ja Jamali Neenetsi ringkond ning Tomski oblast Lääne-Siberis10

mansid    

Handi-Mansi autonoomne ringkond 
Lääne-Siberis, Jekaterinburgi oblast
10

ungarlased        

Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Ukraina, Austria, Horvaatia, Serbia jm20
SAMOJEEDI RAHVAD  
neenetsidNeenetsi, Jamali Neenetsi ja Taimõri, Handi-Mansi autonoomsed ringkonnad10
nganassanidTaimõri poolsaar Siberis3
sölkupid  Lääne-Siberis Obi ja Jenissei jõe vahel3
eenetsid  Põhja-Siberis Taimõri autonoomne ringkond Obi jõe alamjooksul

 

Seni esindamata soomeugrilased

Vadjalased – rahvusliku keskseltsi puudumise tõttu ei ole eelmistel kongressidel ametlikult esindatud olnud. Budapestis II kongressil osales üks vadjalane ingerisoomlaste delegatsiooni koosseisus.

Kveenid ja meäd – nende keelekuju on seni peetud soome keele murreteks, kuid tänapäeval tunnistab Rootsi riik meä keele iseseisvaks vähemuskeeleks ning Norra riik kveenid eraldi rahvuseks. Nii meäd kui kveenid osalesid Helsingi kongressil (2000) vaatlejatena.

Bessermanid – kõnelevad põhjaudmurtidele lähedast keelekuju. On seni kongressil esindamata, kuna omaette rahvana on neid tunnustatud alles viimasel Venemaa rahvaloendusel (2000).

Eenetsid – vähese rahvaarvu ning rahvusliku keskseltsi puudumise tõttu seni esindamata.

* esindatud 3 vaatlejaga