Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kongressi sektsioonid

Etnopoliitika ja õiguse sektsioon

Otsustusprotsessil osalemisest rahvusvahelise õiguse standardite rakendamiseni

Esimees:
Heikki Talvitie (soomlane)
Kaasesimees: Erzsébet Dolnik (ungarlanna)
Kaasesimees: Aleksei Konjuhhov (komi)
Sekretär: Andrei Tentjukov (komi)

Teisipäev, 17. august
10.00-10.15Justiitsminister Ken-Marti Vaheri sissejuhatav sõnavõtt
10.15-13.00

Emakeelte funktsioneerimine ja rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta rakendamine
10.20-10.50 Antti Korkeakivi (Euroopa Nõukogu) esitlus
10.50-11.20 Tatjana Klejerova või Zinaida Strogalštšikova (karjalane) ettekanne
11.20-13.00 Sõnavõtud, resolutsiooni-ettepanekud

14.30-18.00

Vähemusrahvaste esindajate osalemisvõimalused võimustruktuuride töös
14.30 Valeri Markovi ettekanne
15.00 Sõnavõtud
16.30 Resolutsiooni arutelu

Kolmapäev, 18. august
10.00-13.00

Rahvusvaheline koostöö inimõiguste ning vähemusrahvaste õiguste rakendamisel riikide seadusandluses
10.00 Venemaa konstitutsioonikohtu nõuniku Vladimir Krjažkovi ettekanne
10.30 Lauri Hannikaineni ettekanne
11.00 Sõnavõtud

14.30-18.00

Euroopa Liit ja soomeugrilased
15.00 Seppo Kuusisto ettekanne
15.30 SõnavõtudKeele ja hariduse sektsioon

Keelte edasiandmine tulevastele põlvedele

Esimees:
Mart Rannut (eestlane)
Kaasesimees: Galina Nikitina (udmurt)
Kaasesimees: Zoja Rjabtšikova (hant)

 

Teisipäev, 17. august

10.00-10.15Haridusminister Toivo Maimetsa sissejuhatav sõnavõtt
10.15-10.45Robert McConnell: Finno-Ugric Languages: A Personal Journey
10.45-13.00

Soome-ugri rahvaste kirjanduse arendamise probleemid
10.45 Peter Domokosi ettekanne
11.15 Sõnavõtud, relolutsiooni arutelu

14.30-18.00

Keelekasutuse eri sfäärid (kodu, lasteaed, kool, tänav) ning laste keeleoskuse arendamine
14.30 Annika Pasaneni (soomlanna) ettekanne
15.00 Tytti Isohookana-Asunmaa (EN ekspert) ettekanne Venemaa uutest õppekavadest ja vähemuskeeltest neis
15.30 Sõnavõtud
16.30 Resolutsiooni arutelu

 

Kolmapäev, 18. august

10.00-13.00Soome-ugri rahvaste keelte olukord ja rahvusvaheline keelestrateegiate kogemus
10.00 Mart Rannuti ettekanne
10.30 Sõnavõtud
14.30-18.00Uute mudelite, meetodite ja programmide rakendamine kaasaegses kaks- ja mitmekeelses hariduses
14.30 Erik Juzykaini ettekanne
15.00 Sõnavõtud


Kultuurisektsioon

Noored, rahvuslik kultuur ja globalisatsioon

Esimees:
Ildikó Lehtinen (soomlanna)
Kaasesimees: Enikő Szíj (ungarlanna)
Kaasesimees: Olga Konkova (isur)

 

Teisipäev, 17. august

10.00-10.15Kultuuriminister Urmas Paeti sissejuhatav sõnavõtt
10.15-13.00

Soome-ugri riikide ja regioonide panus kaasaegse soome-ugri noortekultuuri kujundamisel
Pjotr Tultajevi (mokša) ettekanne

14.30-18.0014.30 Resolutsiooni arutelu
 

Kolmapäev, 18. august

10.00-13.00

Traditsioon ja uuendused kaasaegsetes soome-ugri kultuurides. Kultuuri edasiandmise vahendid nooremale generatsioonile. Etnofuturismi ideoloogiline ja organisatsiooniline alus
10.00 Valeri Mitrofanovi (udmurt) ettekanne
10.30 Sõnavõtud

14.30-18.00

Soome-ugri kultuurid kui riikide ja regioonide sotsiaalmajanduslik arenguressurss
14.30 Saamide esindaja ettekanne
15.00 SõnavõtudMeedia ja infosüsteemide sektsioon

Massimeedia ja soome-ugri inforuum

Esimees:
Ljudmila Gromova (tverikarjalane)
Kaasesimees: Natalja Antonova (karjalane)
Kaasesimees: Rein Sikk (eestlane)

 

Teisipäev, 17. august

10.00-10.15Sissejuhatav sõnavõtt
10.15-13.00

Noored ja massimeedia. Noorsooajakirjandus. Dublaaž ja subtiitrid
10.15 Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni ettekanne
10.45 Sõnavõtud

14.30-18.00

Noored ja massimeedia. Noorsooajakirjandus. Dublaaž ja subtiitrid
10.45 Arutelu
16.30 Resolutsiooni arutelu

 

Kolmapäev, 18. august

10.00-13.00

Rahvuskeelse ja -kultuurilise inforuumi tekitamine internetis. Soome-ugri keeled ja uuem infotehnoloogia
10.00 Vladimir Kozlovi (mari) ettekanne
10.30 Pavel Kotšanov (komi) ettekanne
11.00 Sõnavõtud

14.30-18.00

Rahvuskeelse ja -kultuurilise inforuumi tekitamine internetis. Soome-ugri keeled ja uuem infotehnoloogia
Arutelu

 

Tervishoiu, demograafia ja ökoloogia sektsioon

Terve põlvkonna kasvatamine

Esimees:
Nikolai Strelkov (udmurt)
Kaasesimees: Mihhail Jakuntsev (mokša)
Kaasesimees: Kalev Katus (eestlane)

 

Teisipäev, 17. august

10.00-10.15Minister Paul-Eerik Rummo sissejuhatav sõnavõtt
10.15-13.00

Noorte sotsiaalprobleemide lahendamine. Kaasaegsete oludega kohanemine
10.15 Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni ettekanne
10.45 Sõnavõtud

14.30-18.00

Põlisrahvaste sotsiaalne ja emotsionaalne keskkond, eluviis ning vaimne heaolu
14.30 Tatjana Gogoleva (mansi) ettekanne
15.00 Sõnavõtud
16.30 Resolutsiooni arutelu

 

Kolmapäev, 18. august

10.00-13.00

Keskkonnaolukord ja soome-ugri rahvaste tervis
Irina Djogteva ettekanne

14.30-18.00

Soomeugrilased 2002. aasta ülevenemaalise rahvaloenduse peeglis
14.30 Seppo Lallukka: Venemaa soome-ugri rahvastiku tendentsid alates 1959. aastast / Population trends of Finno-Ugric nations in Russia since 1959
15.00 Andrei Volkov: Soome-ugri rahvad Venemaa statistikas / Finno-Ugric peoples in Russian statistics: problems of monitoring and projections
15.30 Etelka Daróczi: Hungarian future in the past: demographers knew population would be decreasing
16.00 Sõnavõtud