Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri noored valmistuvad Tallinnas maailmakongressiks

10.-14. augustini kogunevad Tallinnas 20 soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni liikmesorganisatsiooni esindajat, et valmistada ette oma seisukohad soome-ugri rahvaste IV maailmakongressiks.

"Seekordse maailmakongressi teema - noored on meie tulevik - on tähenduslik. Ei ole ju saladus, et enamik kongressi delegaate on vanemaealised ning see peegeldab ka noorte osalust soome-ugri liikumistes. Seda jõulisemalt tunneme kohustust leida võimalikult universaalne tegevuskava, kuidas soome-ugri rahvaste identiteeti tänapäevases maailmas taastoota ja tugevdada," ütles soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni sekretär Konstantin Zamjatin, kes osaleb noorteassotsiatsiooni delegatsioonis maailmakongressil.

Noorteassotsiatsioon teeb oma ettekande maailmakongressi plenaaristungil ja kahes sektsioonis. Meediasektsioonis esitavad noored oma nägemuse massimeedia võimalustest keele ja rahvuskultuuri edasiandmisel. Teine sektsiooniettekanne on põlisrahva noorte kohanemisest võõrkultuurses ühiskonnas.

Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsioonil on 39 liikmesorganisatsiooni, mis esindavad 17 eri rahvusest soome-ugri noori Venemaa Föderatsioonist, Soomest, Ungarist ja Eestist. Esimeheks on maride noorsoo organisatsiooni U Vij esimees Vassili Petrov. Organisatsiooni peamine eesmärk on säilitada ja arendada soome-ugri kultuure ja keeli ning levitada nende kohta informatsiooni. Noorteassotsiatsiooni peamine ülesanne on luua kontakte ja arendada koostööd aktiivsete soome-ugri noorte vahel.

Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi teised osalejad saabuvad Tallinna 15. augustiks.

Vt ka Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni koduleht http://www.mafun.org.