Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala keele õppijaid ülikoolis napib

02.04.2009

Karjala keelt ülikoolis õppida soovijaid jääb iga aastaga üha vähemaks, nentis ühendus Nuori Karjala karjalaste kongressi volitatud esindajate nõukogu istungil.

Juunis peetav karjalaste kongress leiab organisatsiooni hinnangul aset karjalaste liikumise jaoks murrangulisel ajal.

Ühenduse koostatud avalduses märgitakse, et Petroskoi ülikooli karjala ja vepsa keele õppetoolis ei ole piisavalt spetsialiste ja karjala keel võib niimoodi ülikoolist üldse kaduda.

Ühendus avaldab muret, et emakeelt rääkivaid karjalasi jääb aina vähemaks ning iga keeletunni pärast koolides ja lasteaedades tuleb võidelda. Osad poliitikud suhtuvad avalduse kohaselt vaenulikult ka soomlaste toetusel käivitatud keelepesade projekti, mille käigus on loodud karjalakeelseid lasteaiarühmi.  

Karjalaste kongress võib taas arutlusele võtta karjala keelele riigikeele staatuse andmise vabariigis ning Karjala, Tveri oblasti ja Soome karjalasi ühendava organisatsiooni loomise.

Stolitsa-na-Onego