Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalased ja vepslased eelistavad rääkida vene keelt

02.04.2009

Enam kui 88% karjalastest ja vepslastest eelistab rääkida igapäevases elus vene keelt ning vaid 5,7% karjalastest kasutab karjala keelt peamise suhtluskeelena, selgus Venemaal Karjala vabariigis läbi viidud sotsioloogilisest küsitlusest.

Petroskoi ülikooli poliitika- ja sotsiaalteaduste õppetooli küsitlusele vastas 1688 inimest kõikidest Karjala piirkondadest, sealhulgas ka karjalaste ja vepslaste elualadelt Kalevala, Prääsä, Aunuse ja Äänisjärve rajoonist.

Küsitlusest selgus, et rahvusrajoonides elavatest karjalastest ja vepslastest ei häbene oma rahvust 80% küsitletutest ning 68% neist on huvitatud oma rahva ajaloo ja kultuuri paremast tundmaõppimisest.

Küsitluse kaudu püüdsid teadlased saada aimu ka Karjala vabariigi elanikkonna suhtumisest sisserändajatesse. 71% vastanutest oli valmis teisest rahvusest inimesi vastu võtma, kuid vaid 22% suhtus migratsiooni positiivselt. 47,5% ei osanud sellele küsimusele vastata ja 22,5% pidas vajalikuks suhtuda rändeprotsessidesse ettevaatusega. 

Sotsioloogiline küsitlus viidi läbi 2011. aastani mõeldud sihtprogrammi "Karjala – koosmeele ala" raames.

Karjala vabariigi elanikkonnast on 77% venelased, põlisrahvastest soomeugrilaste – karjalaste, vepslaste ja soomlaste – hulk moodustab vaid umbes 12% rahvastikust.  

Rosbalt