Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Baškõrtostanis tähistati 90 aasta möödumist esimesest mari kongressist

01.06.2007

Birskis tähistati Baškõrtostani ja Mari Eli vabariigi koostööd käsitleva kongressi käigus 90. aasta möödumist 1917. aasta juulis sealsamas toimunud esimesest ülevenemaalisest mari kongressist.

Mari ajaloolaste kirjutistes tekitas 1917. aasta veebruarirevolutsioon Venemaa väikerahvastes suuri arengulootusi. Samal aastal aset leidnud mari kongressil loodi Mari Ušemid (Mari liidud), mis hakkasid tegelema kultuuri ja haridusküsimustega. Augustis hakkas maridel ilmuma ajaleht Užara (Koidik).

Allikas: Regnum