Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome kodanikuühenduste pöördumine Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi poole

20.04.2009

Soome kodanikuühiskond jälgib tähelepanelikult meie naabri Venemaa arengut. Me lootsime, et Venemaal areneb ühiskond, mis austab euroopalikke väärtusi, nagu näiteks kodanike inimõigusi ja kodanikuvabadusi. Nüüd oleme aga sügavas mures inimõiguste pärast Venemaal. 

Me kutsume Teid üles, president Medvedev, tegutsema seadusi austades õigusriigi tugevdamise nimel, millele olete pidevalt pööranud tähelepanu oma esinemistes alates valimiskampaaniast. Millal näeme kõnedele lisaks ka tegusid? Kas Te olete tõsiselt valmis valitsusväliste organisatsioonide seaduste muutmiseks, nagu andsite mõista hiljuti Novaja Gazetale antud intervjuus?

Kodanikuühiskonna esindajate ja ajakirjanike vastu suunatud vägivallavormid tuleb lõpetada ja võtta neis süüdi olevad inimesed vastutusele. On täiesti arusaamatu, miks pole saadud jälile ega võetud vastutusele isegi keset päeva Moskva kesklinnas kodanikuühiskonna aktivistid mõrvanud kurjategijad, nagu see juhtus jaanuaris advokaat Stanislav Markelovi ja  Anastassia Baburova tapmise puhul.

Viimase 15 aasta jooksul on Venemaal mõrvatud enam kui 150 ajakirjanikku. Vägivald ajakirjanike vastu jätkub. Üks viimastest intsidentidest juhtus Himkinskaja Pravda peatoimetaja Mihhail Beketoviga eelmise aasta detsembris Himki linnas Moskva lähistel, kus ka praegu elavad vägivallahirmus ajalehe Graždanskoje Soglasie ajakirjanikud. Beketovi peksmise uurimine ei ole samuti andnud tulemusi.

Me pöördume Teie poole Venemaa rahvusvähemuste küsimuses. Mitmekultuuriline traditsioon on Venemaa rikkus. Loodame, et riigi juhtkond sekkub otsustavalt rassistlike kuritegude olukorda. Oleme mures ka soome-ugri rahvaste olukorra pärast. Mari Eli vabariigis on neid rahvaid avalikult ahistatud juba alates 2001. aastast.  

Uurida tuleb ka Tšetšeenia sõja ajal toimunud inimõiguste rikkumisi. Tšetšeenia rahvas vajab toetust ülesehitustöödes, demokraatia ja inimõiguse vallas. Õiglane rahu võib põhineda ainult kuritegude põhjalikul uurimisel.

Oleme mures, et Venemaa rahvasaadikute seas on inimesi, kes on kuulutatud tapmise eest rahvusvaheliselt tagaotsitavateks ning Vene riigi juhtkond on jätnud asjasse sekkumata.

Venemaa valitsus peaks rakendama ellu Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused ja ratifitseerima Inimõiguste Kohtu reformi 14. protokolli. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse lepingu ratifitseerimine kohustab Venemaad Euroopa Nõukogu liikmena konkreetseteks tegudeks.  

Soome valitsus avaldas eelmisel nädalal oma Venemaa-tegevuskava. Selles on häid eesmärke kahe riigi vahelise koostöö arendamiseks. Kuid naaberriikide vahel ei piisa ainult suhetest ametlikul tasandil. Me peame oluliseks efektiivsete horisontaalsuhete loomist Soome ja Venemaa kodanikuühiskondade vahel ja püüame anda täie panuse nende arendada.

Helsingis 20.4.2009

Kodanikuühendus Kiile 
esimees Ville Ropponen
ville dot ropponen at gmail dot com
+358 50 401 5948

Soome-Vene kodanikefoorum
esimees Heidi Hautala
heidi dot hautala at eduskunta dot fi
+358 50 511 3129

Amnesty Internationali Soome osakond
tegevdirektor Frank Johansson
frank at amnesty dot fi
+358 9 5860 4466, +358 50 367 6311

Soome PEN
aseesimees Jarkko Tontti
jarkkotontti at jarkkotontti dot net
+358 400 784 313


Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumi