Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste Programmi 2009. aasta kirjanduspreemia

Eesti Hõimurahvaste Programmi nõukogu ja Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsioon teavitavad Teid iga-aastasest kirjandusauhinnast uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjanikele, tõlkijatele ja kirjandusteadlastele.
 
Eesti Hõimurahvaste Programmi nõukogu kuulutab kirjandusauhinna 2009. aastal välja järgmistes kategooriates:
 
1. Ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus).
2. Ilukirjanduslik luuleteos.
3. Tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat – eelistatud on tõlked uurali keeltest).
4. Lasteraamat.
5. Kirjandusteaduslik teos (kirjanduslugu, kirjanduskriitika, esseede kogu, publitsistika).
6. Dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).
 
Kirjandusauhinna nominentideks võivad olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, kirjandusteaduslik teos, dramaturgiline teos ja ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2005-2008) avaldatud raamatuna (erandkorras avaldatud ajakirjas, kui teose maht on vähemalt 30 lehekülge). Auhinnad antakse välja uurali keeltes kirjutatud teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa emakeele säilimisele ja arendamisele.
 
Auhinna suurus igas kategoorias on 20 000 Eesti krooni ning igas kategoorias määratakse preemia reeglina ühele autorile.

Auhind kuulutatakse välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.
 
 
Teave kirjandusauhinna taotlejatele:
 
Taotlejad peavad saatma:
 
1.  Avaldatud teose kahes eksemplaris.
2. 1-2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles).
3. Avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, kodune ja tööaadress ning telefoninumber, samuti faksinumber ning elektronposti aadress (kui viimased on olemas).
4. Varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).
 
Žürii vaatab kirjandusauhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 1. septembriks Hõimurahvaste Programmi nõukogule aadressil:
 
Hõimurahvaste Programmi nõukogu sekretariaat
Soome-ugri osakond, Ülikooli 18, Tartu 50090, Eesti
 
Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata e-postiga aadressil kadi dot sarv at ut dot ee või faksida numbrile +372 7 376 216 või +372 7 375 222.
 
Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinakirjas.
 
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda Arvo Valtoni poole: 6013074, 5110794, valton30 at hotmail dot com
 
Hõimurahvaste Programm