Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala Rahva Liit tähistas oma 20. aastapäeva

25.05.2009

Karjala vabariigi ühiskondik ühendus Karjala Rahva Liit (Karjalan Rahvahan Liitto), kuhu kuulub umbes tuhat liiget, tähistab neil päevil oma 20. aastapäeva.

Eile toimus Petroskois Elias Lönnroti nimelises koolis pidulik juubeliõhtu, kuhu kogunesid liidu piirkondlikud esindajad Kalevalast, Kostamusest (Koštomukša), Kotkadjärvist (Kotkozero), Dessoilust (Essoila) ja Nuosjärvist (Krošnozero), samuti külalised vepsa kultuuriseltsist ning ühenduste Aunusekarjalased ja Uhut-Seura, Karjala haridusseltsi ja Soomes asuva Karjala Keele Seltsi (Karjalan Kielen Seura) liikmed.

Karjala Rahva Liidu esindajad nentisid oma tegevusest kokkuvõtet tehes, et aastate jooksul on korda saadetud väga palju: lasteaedades ja koolides on alustatud karjala keele õpetamist, toetatud karjalakeelsete ajalehtede Oma Mua ja Vienan Karjala väljaandmist, ülikoolides on avatud karjala ja vepsa keele õppetoolid ning loodud Elias Lönnroti nimeline soome-ugri kool.

Ühendus on asutanud ka aastpäevaüritusel esinenud karjala rahvuskoori Oma Pajo ning tudengite nukuteatri Čičiliušku, mis esitas õhtul etenduse Jaakko Rugojevi jutustuse „Samovar” ainetel.

Ametlik Karjala

Nuori Karjala