Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Pitirim Sorokini poeg väisab Komimaad

26.05.2009 

Maailmakuulsa komi päritolu sotsioloogi Pitirim Sorokini (pildil) poeg, Bostoni Ülikooli professor Sergei Sorokin on praegu Venemaal, ta külastab Peterburi ja käib ära ka Komimaal.

Peterburis viibiv Sorokin külastas juba Komi vabariigi esindust Loode-Venemaa piirkonnas, kus avati näitus Pitirim Sorokini elust ning viis lilled isa memoriaaltahvli juurde, mis on paigaldatud Vassili saare 8. liini 31. majale, kus teadlane viimati enne Venemaalt emigreerumist elas.

Oma Venemaa-visiidi lõpul sõidab Sorokin Komi vabariigi juhi Vladimir Torlopovi kutsel Sõktõvkari. Seal leiab muu hulgas aset vaimuliku muusika kontsert, kus tuleb esiltusele kuus Sergei Sorokini muusikapala. 

Pitirim Sorokini perekonna pärandi kuraatori, majandusteadlase Pavel Krotovi sõnul on Sorokini visiidi peamiseks eesmärgiks hinnata, kas Komi vabariik on valmis saama kuulsa sotsioloogi vaimse pärandi uurimise keskuseks ja kas seal on selleks piisavalt vahendeid.

Komimaal tähistatakse tänavu laialdaselt Pitirim Sorokini 120. sünniaastapäeva.

23. jaanuaril 1889. aastal Komimaal Vologda kubermangus Turja külas sündinud Sorokin õppis Peterburi psühhoneuroloogia instituudis ja Peterburi ülikoolis. Pärast veebruarirevolutsiooni sai ta esseeride üheks juhiks ja sattus bolševistlike võimudega vastuollu.

1922. aastal oli Sorokin sunnitud Venemaalt emigreeruma. Ta seadis end sisse Ameerika Ühendriikides, kus temast sai 1931. aastal Harvardi ülikooli esimene sotsioloogiaprofessor ja kateedrijuhataja. 1965. aastal valiti Sorokin Ameerika sotsioloogiaassotsiatsiooni presidendiks.

Sorokin on kirjutanud üle 30 raamatu, nende hulgas teosed "Sotsioloogia süsteem", "Revolutsiooni sotsioloogia", "Sotsiaalne mobiilsus". Ta on uurinud ka sürjakomisid, tegelenud etnograafia ja kulturoloogiaga.

Pitirim Sorokin suri 1968. aastal USAs Massachusettsis.

Kominform