Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Mari keeleteadlased avaldasid teose soome-ugri väärtustest

27.05.2009

Joškar-Olas ilmus Natalja Gluhhova ja Vladimir Gluhhovi mahukas raamat "Soome-ugri superetnose väärtussüsteem" (Системы ценностей финно-угорского суперэтноса).

Raamatus analüüsitakse 11 soome-ugri rahva traditsioonilisi väärtusi: ungarlaste, vadjalaste, karjalaste, liivlaste, maride, mordvalaste, saamide, udmurtide, soomlaste ja eestlaste omi. Neid käsitletakse iga rahva vanasõnade ja kõnekäändude kaudu, mida on semantiliselt analüüsitud.

Tulemusena ilmneb, et soome-ugri rahvastel on hulk ühiseid väärtusi, nagu näiteks töö. Raamat toob ära ka huvitavaid võrdlusi erinevate rahvaste vahel.

Raamat on mõeldud keele, folkloori ja kultuuri uurijatele, samuti kõigile soome-ugri rahvastest ja nende vanasõnadest huvitatutele.

Aastal 2007 avaldasid Gluhhovid teose "Mari rahvaidentiteedi süsteemne rekonstruktsioon", mis sarnaneb viimase raamatuga, kuid keskendub maridele.

Natalja Gluhhova on alates 1997. aastast Mari riikliku ülikooli soome-ugri õppetooli professor.

Esa-Jussi Salminen