Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ersad ja mokšad said europrojektist keeleõppevahendeid

24.03.2011

24.03.2011

Soome-ugri rahvaste Volga kultuurikeskus andis Euroopa Liidu projektikonkursil saadud rahaga välja emakeeletundideks vajalike materjalide komplektid.

Saranskis asuv kesks kasutas saadud 3,5 miljonit rubla rahvuskalendrite, soome-ugri keelepuu, Mordva kirjanike portreede ja grammatikatabelite trükkimiseks, lisaks üllitati audioraamatuna lugemik ja kogumik soome-ugri rahvaste muinasjuttudest.

Ersade ja mokšade elualadel paiknevatesse koolidesse jõudsid ka Mordva vabariigi kaardid omakeelsete kohanimedega ning vene-ersa-mokša sõnaraamatud, milles on enam kui 14 tuhat sõna. Sõnaraamatut koostati viie inimese ühisjõul kolm aastat.

Peagi ilmub projekti raames ka väikelastele mõeldud piltsõnastik ja Mordva rahvusliku draamateatri näitlejate poolt sisse loetud kuuldemängude kogu.

Projekti sai rahastuse Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisprogrammist "Venemaa rahvusvähemused: keelte, kultuuri, meedia ja kodanikuühiskonna arendamine". Eelmisel nädalal viibis Mordvamaal ka Euroopa Liidu ekspertide delegatsioon, kes andis projekti tulemustele positiivse hinnangu.

Известия Мордовия: Аудиокниги для диаспоры