Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EN: Rootsi peab tegema rohkem lõunasaami keele heaks

01.06.2009

Euroopa Nõukogu kutsub mais avaldatud aruandes Rootsi valitsust rakendama otsustavaid meetmeid hariduse valdkonnas, säilitamaks eriti ohustatud lõunasaami keelt ning looma võimalusel kakskeelse haridussüsteemi ning pakkuma omakeelset ülikooliharidust saamidele, soomlastele ja meä keele kõnelejatele.

Euroopa Nõukogu ministrite komitee avaldas mai keskel oma kolmanda aruande piirkondlike keelte olukorrast Rootsis, mille on koostanud Euroopa regionaal- või vähemuskeelte harta kohaldamist jälgivad sõltumatud eksperdid.

Ka oma varem avaldatud teises aruandes kutsus Euroopa Nõukogu rakendama kiireloomulisi meetmeid lõunasaami keele kaitseks, kuid edusamme on tehtud vähe. Uus raport rõhutab, et lõunasaami keele õppeks tuleb luua terviklik süsteem, kuhu kuuluks koolieelne, alg- ja kesktaseme ning õpetajakoolitus.

Raport annab mitmeid soovitusi ka soome, meä, saami, mustlaskeele ja jidiši arendamiseks, eriti hariduse valdkonnas, ning täheldab piirkondlike keelte kõnelejaid puudutavate administratiivsätete vähesust.

Eurolang