Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Tartus kanti ette budinose-keelne laul

05.06.2009

Eile kõlas Tartus Jaani kirikus VIII Eesti noorte heliloojate festivali kontserdil esiettekandel laul soome-ugri ühistehiskeeles, millel nimeks budinos. 

Laul "Ojman livtib" (Mu hing lendab) on metsateemaline laul sopranile ja sümfooniaorkestrile, mis tekkis helilooja Mart Siimeri meilivahetuse käigus udmurdi noorema põlvkonna luuletaja Aleksei Arzamazoviga (pildil). 

Arzamazov töötab koos paari teise udmurdi haritlasega praegu uue eksperimentaalkeele, soome-ugri esperanto kallal. Mullu ilmus selle keele õpik internetis. Budinose keele loomisel on kasutatud eesti, soome, ungari, mari, mordva, mansi ja udmurdi keele sõnu. Enim tuletisi on siiski udmurdi ja ungari keelest. 

Sõnaga "budinos" tähistas Herodotos Doni jõe taga elavaid nomaade. Etnofuturismi positiivsetest mõjutustest ajendatuna arvasid tehiskeele loojad, et keel võiks kanda budinose nime, sest äkki olid budinosed kaugete udmurtide esivanemad.

Uus tehiskeel on leidnud tuliseid poolehoidjaid kõrgintelligentsi hulgas ja ka skeptikuid, kes on arvamusel, et eelkõige tuleks tegeleda iga väljasuremise ohus oleva soome-ugri keele arendamise ja õppimisega. 


Loe veel: Internetis ilmus soome-ugri esperanto õpik