Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Norra lastekaitsevolinik pole rahul saami laste eluga

11.06.2009

Norra lastekaitsevolinik saatis ÜRO inimõiguste nõukogule raporti, milles ta kirjeldab saami laste ebarahuldavat olukorda.

Ombudsman Reidar Hjermann kirjutab oma aruandes, et Norra ametiasutused koos saami parlamendiga peaksid võtma kasutusele meetmed haridus- ja meditsiiniteenuste kättesaadavamaks muutmiseks saami lastele.

„Ma olen väga mures saami laste ja noorte olukorra pärast,” selgitas Hjermann ajalehele Aftenposten. „Ei ole piisavalt saami keele õpet, õpikute kättesaadavus on raskendatud ja kvalifitseeritud saami keele õpetajaid on liiga vähe.”

Vastavalt Norra õigusaktidele on saami keelel Norras norra keelega võrdne staatus. See tähendab, et põhimõtteliselt peaksid kõik riiklikud ametiasutused pakkuma teenuseid ka saami keeles.

BarentsObserver