Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Norra saamid jäid ilma kaevandamishüvitisest

12.06.2009

Norra valitsus ei soostunud uue kaevandamisseaduse vastuvõtmisel saami parlamendi nõudmisega, et kõik Põhja-Norras kaevandavad ettevõtted peaksid maksma kompensatsiooni piirkondlikele saami kogukondadele.

Saami parlament ei kavatse parlamendi esimehe Egil Olli sõnul uue õigusaktiga nõustuda. Olli kinnitas Norra saami ringhäälingule NRK, et saamid kavatsevad igal juhul kaevandajatelt hüvitist küsida.

„See aeg on möödas, mil oli võimalik tulla ja meie vara kasutusele võtta, jättes järele ainult jäätmed,” sõnas Olli. „Kui keegi kaevandab meie maavarasid, peab ta hüvitama kohalikule elanikkonnale ja saami alade inimestele põhjustatud kahju.”

Norra valitsus on aga seisukohal, et saamid peavad seadusele alluma. Kalanduse ja rannikualade minister Helga Pedersen rõhutab, et saami parlament peab järgima Oslos vastu võetud õigusakte.

„Saami parlamendil ei ole õigust ei kaevandusfirmadele tingimusi seada ega neilt makse nõuda,” teatas ta intervjuus NRKle. Lisaks möönis ta, et saami parlament peab tegutsema talle antud volituste raames. Pederseni sõnul kaitseb uus seadus saame kaevandusfirmade eest piisavalt.

Viimaste aastate jooksul on saamid saanud põhjapoolseimas Finnmarki maakonnas enda kätte küllaltki palju võimu. 2006. aastal vastu võetud Finnmarki akt annab saami parlamendile kontrolli Põhja-Norra maavalduste üle.

BarentsObserver