Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EKA ekspeditsioon läheb ižmakomide juurde

19.06.2009

26. juunist 22. juulini leiab aset järjekordne Eesti Kunstiakadeemia (EKA) soome-ugri uurimisreis, mis on arvult juba 32. ning mille sihtkohaks on Venemaa Komi vabariigi ižmakomi külad.

EKA ekspeditsioonide üle 30-aastase ajaloo vältel on varem vaid üks kord külastatud Komi vabariigis elavaid põlisrahvaid komisid ja neenetseid. On käidud ka endises Permikomi autonoomses ringkonnas elavate permikomide juures, kuid komi rahva ühe elujõulisema, kuid samas ka ühe väiksema osa – ižmakomide – eluolu varem uuritud ei ole.

Petšora jõe keskjooksul elavad ižmakomid on komide kõige põhjapoolsem rühm, kes erinevalt teistest komidest tegelevad saamide ja neenetsite kombel põhjapõdrakasvatusega. Ajaloos on ižmakomid tuntud ka kui osavad kaupmehed, kelle haare on ulatunud Koola poolsaarest kuni Siberini välja.

Rahvusrühma arvukuseks oli 2002. aasta rahvaloenduse andmetel ligi 16 000 inimest (komide üldarv on umbes 400 000 inimest). Oma põhilisel asualal Ižma rajoonis moodustavad ižmakomid umbes 80% elanike üldarvust. Tänu tugevale regionaalsele identiteedile ja rahvusteadvusele on ižmakomide elulaadis säilinud mitmeid arhailisi traditsioone, samuti on ižmakomide emakeelsus komide hulgas kõrgeim.

Peale ižmakomide on ekspeditsioonil plaanis külastada kõrval asuvas Ust-Tsilma rajoonis paiknevaid vene vanausuliste külasid.

Ekspeditsiooni raames avatakse Komimaal kaks EKA varasemate ekspeditsioonide materjalidest koostatud näitust – üks Sõktõvkaris ning teine Ižma rajooni keskuses.

Ekspeditsiooni eesmärgiks on uurida ja fikseerida kõnealuste etniliste gruppide traditsioonilist rahvakunsti ning talletada materiaalses kultuuris ja eluolus toimunud muutusi. Töö käigus tehakse etnograafilisi joonistusi arhitektuurist,  tekstiilidest ja esemelisest tarbevarast. Fotode ja video vahendusel fikseeritakse kohalike kaasaegset eluolu ja -keskkonda.

Uurimisgruppi kuulub 12 inimest. Lisaks EKA tudengitele ning töötajatele osaleb ekspeditsioonil ka üks Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ning üks Helsingi ülikooli üliõpilane.

Ekspeditsiooni läbiviimisel tehakse tihedat koostööd Sõktõvkaris paikneva Venemaa soome-ugri kultuurikeskusega.

Ekspeditsiooni läbiviimist toetab rahaliselt Hõimurahvaste programm, Kultuurkapital ning Eesti üliõpilaste toetusfond USAs.

EKA