Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hando Runneli luuletused ilmusid komi keeles

13.07.2009

Juulikuu alguses ilmus komi keeles Hando Runneli luulevalimik, mis kannab pealkirja "Varastatud unenäod" (Gusjalöm vötjas).

Valimiku on koostanud Arvo Valton, luuletused tõlkis komi keelde komi luuletajanna Niina Obrezkova Valtoni tehtud venekeelsete reaaluste tõlgete abil.

Varem udmurdi ja mari keeles ilmunud luuleraamat anti välja Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni tõlkeprogrammi osana. Raamatu väljaandmist toetas Hõimurahvaste Programm.

 Fenno-Ugria Asutus