Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marimaa miilitsad tutvuvad maride inimõigustega

28.07.2009

Mari Eli vabariigi inimõiguslased korraldavad kohaliku siseministeeriumi töötajatele seminari Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni rakendamisest rahvuslikul pinnal.

Kahepäevase õppetsükli valmistas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu koostööprogrammi raames ette õiguskaitseühendus "Inimene ja õigus", see on mõeldud Venemaa juristide täiendõppeks.

Seminaril osalevad piirkonnainspektorite ülemused, vanemad piirkonnainspektorid ning miilitsa julgeolekuülemad. Neid tuleb õpetama Euroopa Nõukogu ekspert Dovidas Vikauskas.

Seminaril õpitakse tundma peamisi inimõiguste alaseid rahvusvahelisi leppeid ja nende rakendamise mehhanisme.

Civitas