Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ülikool värbab küladest tulevasi komi filolooge

29.07.2009

Sõktõvkari Riiklik Ülikool on korraldanud mitmeid väljasõite komi elanikkonnaga piirkondadesse, otsimaks komi filoloogia erialale sisseastujaid.

Ülikooli prorektori Aleksei Timofejevi sõnul pole aga õppejõudude visiidid Ludzori ja Kulömdini ning permikomide pealinna Kudõmkari oodatud tulemusi andnud — seni on rahvusfiloloogia erialale esitatud vaid 15 ning vene ja komi filoloogia liiterialale 25 avaldust.

Komi keelt õpitakse Sõktõvkari ülikoolis veel rahvusvaheliste ja avalike suhete ning ajakirjandusõpingute raames.

Filoloogiateaduskonna dekaani Mihhail Melihhovi sõnul on komi ja soome-ugri filoloogia erialal kõige rohkem kraadiga õppejõude, kuid tudengitega on lugu kehv. Paljud neist katkestavad õpingud, näiteks läheb teisele kursusele vaid kümme inimest 23 sisseastunust.

Komi keele huvilisi on vähe seetõttu, et koolides on vähenenud emakeeletundide arv, maakoole suletakse ja suuremates asulates komi keelt reeglina ei õpetata. Samuti on komi rahvusest noortel võimalik minna eriprogrammi alusel õppima Peterburisse. 

KomiOnlain