Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Pärnus tuleb ettekandele budinose-keelne laul

03.08.2009

Pärnus Vanalinna Õues tuleb 8. augustil kell 22.30 Kahe Ilu Festivali raames etnofuturistlikul galakontserdil taasettekandele laul soome-ugri ühistehiskeeles, millel nimeks budinos, laulab sopran Kai Kallastu.

Laul "Ojman livtib" (Mu hing lendab) on metsateemaline laul sopranile ja sümfooniaorkestrile, mis tekkis helilooja Mart Siimeri meilivahetuse käigus udmurdi noorema põlvkonna luuletaja Aleksei Arzamazoviga (pildil).

Laulu esiettekanne oli 4. juunil Tartus Jaani kirikus VIII Eesti noorte heliloojate festivali kontserdil.

Arzamazov töötab koos paari teise udmurdi haritlasega praegu uue eksperimentaalkeele, soome-ugri esperanto kallal. Mullu ilmus selle keele õpik internetis. Budinose keele loomisel on kasutatud eesti, soome, ungari, mari, mordva, mansi ja udmurdi keele sõnu. Enim tuletisi on siiski udmurdi ja ungari keelest.

Sõnaga "budinos" tähistas Herodotos Doni jõe taga elavaid nomaade. Etnofuturismi positiivsetest mõjutustest ajendatuna arvasid tehiskeele loojad, et keel võiks kanda budinose nime, sest äkki olid budinosed kaugete udmurtide esivanemad.

Uus tehiskeel on leidnud tuliseid poolehoidjaid kõrgintelligentsi hulgas ja ka skeptikuid, kes on arvamusel, et eelkõige tuleks tegeleda iga väljasuremise ohus oleva soome-ugri keele arendamise ja õppimisega.

Loe veel: Internetis ilmus soome-ugri esperanto õpik