Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Koolasaamid tähistavad põlisrahvaste päeva

05.08.2009

Venemaal Murmanski oblastis elavad saami noored valmistuvad 9. augustil tähistama Lujavri külas (vn Lovozero) rahvusvahelist põlisrahvaste päeva.

Koolasaami noored kohtuvad selleks, et osaleda oma rahva elus ja kasvatada patriotismi ja kodanikuvastutuse tundeid, rääkis oblasti noorsootöökomisjoni peaspetsialist Dmitri Katšalov.

Saamid arutavad kokkutulekul oblasti noorsoopoliitika elluviimist ja saami noorteühenduse loomist. Üritusel on plaanis ka võistlused ja esinemised. Tuleb ka saami professori Johan Kapstadi raamatu "Lootuse teel" esitlus.

ÜRO peaassamblee kinnitas 1994. aastal 9. augusti rahvusvaheliseks põlisrahvaste päevaks. Täpselt kaks aastat enne seda tuli samal päeval esmakordselt kokku inimõiguste kaitse komisjoni alla kuuluv põlisrahvaste töörühm.

B-port.com