Pärnu 28, Tallinn 10118   +372 644 5119  info@fennougria.ee 

Fenno-Ugria


Fenno-Ugria on voittoa tavoittelematon kattojärjestö, jonka jäseninä on Virossa toimivia järjestöjä ja muita tahoja, jotka tekevät yhteistyötä suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa.

Fenno-Ugria on perustettu vuonna 1927, ja sen toiminta  käynnistettiin uudelleen 1991.

Fenno-Ugrian toimenkuvaan kuuluu sukukansatyön koordinoiminen ja tiedonvälitys sekä Virossa että muualla toimivien sukukansajärjestöjen välillä. Lisäksi kattojärjestö tekee sukukansoja tunnetuksi Virossa. Se koordinoi järjestöjen yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin tasolla ja pitää yhteyttä Venäjän suomalais-ugrilaisiin alueisiin.

Fenno-Ugria järjestää konferensseja ja muita tapahtumia sekä vastaa lähes kaikkien Virosta Venäjän suomalais-ugrilaisten luokse matkustavien delegaatioiden matkanjärjestelyistä.

Viron suurin suomalais-ugrilainen tapahtumasarja on Fenno-Ugrian vuosittain lokakuussa järjestämät sukukansapäivät. 1997 kattojärjestö oli mukana organisoimassa 6. suomalais-ugrilaista folklorefestivaalia, ja vuonna 2004 se järjesti 4. suomalais-ugrilaisen maailmankongressin.

Fenno-Ugria on toiminut välittäjänä yhteistyösopimusten solmimisessa Marin ja Komin tasavallan kanssa. Järjestö edistää myös ruohonjuuritason yhteydenpitoa virolaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten välillä.