Pärnu 28, Tallinn 10118   +372 644 5119  info@fennougria.ee 

Sukukansapäivät

Sukukansapäiviä on järjestetty vuodesta 1928 lähtien, ja niistä on tullut tärkein suomalais-ugrilaisia kansoja tunnetuksi tekevä tapahtumasarja Virossa. Lisäksi sukukansapäivät tukevat suomalais-ugrilaisten kansojen välistä yhteydenpitoa.

Vuonna 1931 Helsingissä pidetyssä IV suomalais-ugrilaisessa kulttuurikongressissa päätettiin järjestää sukukansapäivät Suomessa, Virossa ja Unkarissa joka vuosi lokakuun kolmantena viikonloppuna. Nykyään Viron sukukansapäivät kestävät kokonaisen viikon. Viime vuosina myös Venäjällä on järjestetty samaan aikaan suomalais-ugrilaisia tapahtumia.

Virossa sukukansapäivien järjestämisestä vastaa Fenno-Ugria. Sukukansapäivien aikana voi muun muassa käydä konserteissa, katsoa suomalais-ugrilaisia elokuvia ja osallistua kirjallisuustapahtumiin. Sukukansapäiville kutsutaan yhtyeitä, kirjailijoita, taiteilijoita ja muita vieraita Venäjän suomalais-ugrilaisilta alueilta sekä Suomesta ja Unkarista.

Sukukansapäivien päätapahtumat on perinteisesti järjestetty Tallinnassa ja Tartossa, mutta suomalais-ugrilaiset yhtyeet esiintyvät tuona lokakuun viikkona lukuisilla muillakin paikkakunnilla kouluissa ja kulttuuritaloissa.

Sukukansapäivien järjestelyissä ovat aktiivisesti mukana myös opettajat ja Viron eri maakuntien kulttuurityöntekijät. He järjestävät suomalais-ugrilaisia kansoja esitteleviä tapahtumia, joihin osallistuvat usein myös paikalliset kansanperinneryhmät.

Sukukansapäivien aikana ollaan tiiviisti tekemisissä sukulaiskansojen kanssa, mikä auttaa virolaisia tiedostamaan paremmin kansallisia erityispiirteitään ja suomalais-ugrilaisten kansojen perheeseen kuulumista. Samalla kasvaa myös oman kielen ja kultuurin kunnioitus. Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen edustajat puolestaan oppivat Virossa käydessään ja myönteistä huomiota saadessaan arvostamaan itsekin enemmän perinteistä kansankulttuuriaan.

Virolaisetkin voivat sukukansapäivien ajatusmaailman tukemana tuntea itsensä jollakin tapaa suuremmiksi, laajentaa kulttuuri- ja kielipyramidin perustaa. Ehkä jatkossa voisimme ottaa meitä ympäröiviltä suurvalloilta hieman vähemmän kansallista identiteettiämme nakertavia vieraita vaikutteita.

Sukukansapäivillä kehitetään aktiivisesti suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyötä ja –toimintaa. Tämä yhteistyö on auttanut monia suomalais-ugrilaisia kansoja löytämään itsensä ja selviytymään hengissä.