Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Maavalla koda taunib soomeugrilaste usulist pööramist

13.10.2009

Ersade sõltumatu ajaleht Erzjan Mastor avaldas Eestis tegutseva Maavalla koja pöördumise, milles mõistetakse hukka hõimurahvaste usuline pööramine.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanema Ahto Kaasiku allkirjaga pöördumises on toonitatud, et kuigi idapoolsete hõimurahvaste juures tegutseb Eestist pärit misjonäre, ei esinda nad kogu rahvast, vaid Eesti elanikkonna kristlikku vähemust. Eesti elanike seas on koja andmeil kristlasi vaid 14–25%.

Pöördumises on kirjas: "Valdav enamus eestlastest kannab edasi põliseid uskumusi ja tavasid. Maausule on aga omane salliv suhtumine teiste rahvaste elma ja usku ning teise rahva usuline pööramine on taunitud."

Eesti põlisrahva ja maausu ühendused mõistavad pöördumise kohaselt hukka mistahes usulise pööramise või muu usulise surve soome-ugri ja maailma teiste põlisrahvaste juures. "Võõrsilt toodud ainujumala usu pealesurumine hävitab rahvuskultuure ja kiirendab põlisrahvaste kadumist. See aga vaesestab maailma elmalist mitmekesisust ja nõrgendab inimkonda tervikuna," rõhutatakse pöördumises.

Eesti omausulisi ühendav Maavalla koda ning teised põlisrahvaste ühendused kavatsevad pöörduda Eesti, Soome ja Venemaa valitsuste poole, piiramaks mistahes misjonitegevust soome-ugri rahvaste suhtes.

Maavalla koja pöördumine jätkas diskussiooni, mis tekkis suvel, kui mari omausu preestri abiline Ilja Evanõn-Birski avaldas ajalehes Erzjan Mastor artikli, milles ta mõistis hukka Ingeri luterliku kiriku misjoni Marimaal ning toonitas, et läänemeresoomlastel pole õigust lõhkuda hõimurahvaste juuri ning ohustada nende püsimajäämist.


Pöördumise tekst: Maavalla koda mõistab soome-ugrilaste usulise pööramise hukka

26.06.2009  Mari omausuline pahandab Ingeri kirikuga