Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmus karjala keele sõnaraamatu elektrooniline versioon

20.10.2009

Soome Kodumaiste Keelte Uurimiskeskuse (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) ja Soome-Ugri Seltsi (Suomalais-Ugrilainen Seura) koostatud kuueköitelisesest karjala keele sõnaraamatust
valmis elektrooniline versioon.

Karjala keele sõnaraamat on murdesõnaraamat. Selles on esindatud kõik päriskarjala – vienakarjala ja lõunakarjala – ning aunusekarjala ehk livvi keele murded. Lüüdikarjala murdeid sõnaraamatus pole.

Sõnaraamatus on üle 83 000 märksõna. Materjali on kogutud ligi sada aastat: 19. sajandi lõpust 1970ndateni. Mahukas sõnaraamat on olnud suureks abiks karjala kirjakeelte arendamisel Soomes, Karjala vabariigis ning Tveri karjalaste seas.

Elektrooniline sõnaraamat pakub mitmesuguseid otsinguvõimalusi. Võib otsida sõnade kasutusvaldkondi, näiteks itkusõnavara, lastekeele sõnu, sõimusõnu, vanasõnu jms. Võib ka vaadata korraga näiteks ühe valla kõiki näitelauseid. Märksõnad on sõnaraamatus karjala keeles, aga otsida saab ka soome sõnadele karjalakeelseid vasteid. Sõnaraamatut uuendatakse vastavalt vajadusele. 

Sõnaraamatust saab muu hulgas teada, kuidas Suistamos muiste loomi kutsuti, milliseid vanasõnu on tuntud Vuokkiniemi külas või millised uskumused on mõjutanud Salmi valla elu.

Kuuest köitest koosneva Karjala keele sõnaraamat avaldati Soomes aastatel 1968-2005. 


Karjala keele sõnaraamatu elektrooniline versioon

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus