Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Leningradi oblasti vepslased taunivad koolide sulgemist

23.10.2009

Leningradi oblasti Podporožje rajooni võimud otsustasid mitte muuta meelt ja sulgeda siiski Jaroslavitši külas asuva kooli ja Ozera külas paikeva lasteaia, kuigi vepslastel õnnestus suvel president Medvedevile saadetud pöördumise abil ära hoida Kurba kooli kinnipanek.

Vepsa kultuuriühingu esimees Zinaida Strogalštšikova saatis meediale kirja, kus ta selgitab olukorda Vidla (Vinnitsõ) vepslaste aladel ja palub abi.

Kirjas on märgitud, et rajooninõukogu 26. mai otsus sulgeda Kurba lasteaed-põhikool, Jaroslavitši põhikool ja Ozera lasteaed tekitas vepsa avalikkuses suurt pahameelt. Lõpuks jõuti kompromissini – Kurba kool jäeti alles, teised õppeasutused suleti.

Strogalštšikova selgitab, et Vidla rajoonil oli kuni 1937. aastani rahvuslik staatus, sest piirkonna 14 000 elanikust oli vepslasi üle 60%. Praegu elab Vidlas vaid neli tuhat elanikku, vepslasi on neist rahvaloenduse andmeil kõigest 1035 inimest. 20 aastaga on sealsete vepslaste arv vähenenud poole võrra.

Kui Vidla külas endas on vepslasi vaid neljandik elanikkonnast, siis selle asula alluvuses olevates Jaroslavitši ja Ozera külades on neid üle kahe kolmandiku. Vepsa keel on seal veel igapäevasuhtlemises kasutusel.

Kui ka Kurba kool oleks suletud, siis pidanuksid kõik kohalikud vepsa lapsed minema Vidla internaatkooli, mis poleks ilmselt olnud väikeste laste vanematele vastuvõetav ning oleks soodustanud noorte minemakolimist piirkonnast.

Kirjas on ka märgitud, et Venemaa haridusseaduse kohaselt tuleb külakoole sulgeda vaid kohalike elanike nõusolekul, seda sätet aga eirati. Kurba küla elanikud pöördusidki selle peale presidendi ja teiste instantside poole palvega, et kool alles jäetaks.

Koolide sulgemisotsust põhjendati hoonete viletsa olukorra ja tuleohutusnõuetega, kuid kirja autori sõnul pole koolidele remondiks piisavalt raha antud.

Teiseks põhjuseks oli vähene õpilaste arv – vaid 12% ettenähtust. Kurba kooli pidi tänavu minema vaid 12 õpilast ja seitse lasteaialast, Jaroslavitši omasse aga vaid last. 15 lapsele ette nähtud Ozera lasteaias käis üldse eelmisel aastal vaid viis mudilast, kuigi kirjas oli neid 11. 

Strogalštšikova sõnul ei võtnud keegi vepslaste vastuväiteid kuulda. Asja eest vastutav ametnik oli koguni kinnitanud, et Kurba pole üldse vepslaste küla, sest selle on ehitanud metsamajand. Ei arvestatud ka seda, et Kurbas hakati oblastis esimesena vepsa keelt õpetama ja kooli juures asub vepsa muuseum.

Kirja autor hoiatab, et laste saatmisega Vidla internaati kisutakse nad lahti perekondadest ja loomulikust keelekeskkonnast. Pealegi on Vidlas vepslasi vähem ja käibel on isegi ütlus: "Lähed Vidlasse, kaotad oma keele".

Strogalštšikova rõhutab, et väikerahva jaoks saatuslikke otsuseid võetakse tihti vastu tagajärgedele mõtlemata. "Kas vanemate ja laste mured on võrreldavad summaga, mille rajoonivalitsus õppeasutusi sulgedes kokku hoidis?" küsib ta.


ИА REGNUM: Вепсы Ленинградской области просят о помощи