Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste Programm jagas kirjandusauhindu

01.11.2009

Hõimurahvaste Programm andis koostöös Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooniga tänavu kolmandat korda välja Hõimurahvaste Programmi kirjandusauhinna, tunnustamaks viimase nelja aasta jooksul ilmunud uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelseid kirjandusteoseid.

Auhinnad määrati kuues erinevas kategoorias: ilukirjandusliku proosa, ilukirjandusliku luule, tõlkekirjanduse, lastekirjanduse, kirjandusteaduse ja sel aastal esimest korda ka näitekirjanduse kategoorias. Iga preemia suuruseks on 20 000 Eesti krooni.

Hõimurahvaste Programmi ning Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni esindajatest moodustatud žürii otsustas anda auhinna ilukirjandusliku proosa kategoorias ersa kirjanikule Nujan’ Vid’az’ile jutustustekogu Jangamo (Laostumine) eest.

Ilukirjandusliku luule kategoorias pälvis preemia komi luuletaja Niina Obrezkova luulekogu Dzirõd doj (Virvendav valu) eest.

Tõlkekirjanduse kategoorias peeti auhinna vääriliseks mari tõlkijat Vassili Janalovit soome kirjaniku Kari Hotakaineni romaani Okop urem (Kaitsekraavi tee) vahendamise eest mari keelde.

Lastekirjanduse auhind otsustati anda mokša kirjanikule Valentina Mišaninale jutustuste ja näidendite kogumiku Joron’ juromsta stirn’a (Tüdruk vuttide hõimust) eest.

Kirjandusloolise teose kategoorias auhinnati udmurdi kirjanikku Mihhail Atamanov-Egrapit esseede kogumiku Mon – udmurt. Malõ mõnõm vös’? (Olen udmurt. Miks mul on valus?) eest.

Näitekirjanduse kategoorias saavutas võidu karjala kirjanik Seppo Kantervo näidendiga Laukkurit (Harjuskid).

Hõimurahvaste Programmi kirjandusauhinnale kandideerisid sel aastal komi, udmurdi, ersa, mokša, mari, mäemari, karjala, vepsa, handi ja mansi kirjanikud – kokku 36 soome-ugri kirjanikku. Žürii kaasas oma töösse eksperte soome-ugri maadest, kuid suurimaks abiks olid hindamisel Hõimurahvaste Programmi stipendiaatidena Eestis õppivad soome-ugri tudengid.

Eesti Hõimurahvaste Programmi kirjandusauhind kuulutati välja 1. novembril – udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

 

Hõimurahvaste Programmi nõukogu