Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalas algas lüüdi keelelaager

03.11.2009

Eile algas Karjala vabariigis Kondopoga rajoonis Kendärvi (Kontšezero) külas lüüdi noorte rahvuskultuurilaager.

Juba kolmandat korda peetavasse laagrisse tuli kokku üle 30 teismelise. Nad õpivad viie päeva jooksul lüüdikarjala murret ja tutvuvad lüüdide kultuuriga.

Soomes tegutseva lüüdi seltsi aseesimees Seppo Tuomi rääkis Karjala televisioonile, et laagri eesmärgiks on tekitada lastes oma emakeele õppimise vastu suuremat huvi ja võimaldada neil üksteisega suhelda.

Kendärvi koolis ei õpetata üldiselt lüüdi murret, nagu teisteski Karjala koolides. Küll aga tegutseb seal koduloomuuseum ja folklooriansambel Lahju. Tänavu loodi ka Kendärvis lüüdikarjalaste selts.

Lüüdi murre on aunuse ja päriskarjala kõrval kolmas karjala keele murre, mis sarnaneb rohkem vepsa keelele. 2002. aasta rahvaloenduse andmeil elab Karjala vabariigis umbes viis tuhat lüüdikarjalast, kellest vaid 47 protsenti oskab oma emakeelt.

Mullu hakati murde säilitamiseks soomlaste toel välja andma ajalehte Lyydilaine.

Rossija-Karelija