Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Markov: Soome ja Venemaa kultuurisuhted arenevad

09.11.2009

Soome ja Venemaa kultuurisuhted arenevad tõusvas joones, tõdes komi rahvusliikumise üks juhtidest Valeri Markov pärast Sõktõvkaris peetud Vene-Soome 10. kultuurifoorumit agentuurile Komiinform antud põhjalikus intervjuus.

Komi vabariigi parlamendi aseesimees ja Soome-Ugri Konsultatiivkomitee juht Markov selgitas, et foorumil arutati 60 koostööprojekti. 52 Venemaa-poolset projekti leidsid Soomest partnerid. Nende hulgas on nii muuseume, raamatukogusid,  kirjastustegevust, haridust, muusikat, ühiseid uurimusi ja muid valdkondi puudutavaid ettevõtmisi. 

Komi vabariik esitles Markovi sõnul foorumil kolme projekti. Esiteks Komi rahvaraadiot, mis tegutseb juba kaks aastat. Teiseks on loomisel soome-ugri megaportaal, kuhu alla tuleb ka professor Péter Domokosi kogutud elektrooniline raamatukogu. Kolmandaks tahetakse Komimaale luua soome-ugri küla, kus saaks näidata kõikide soome-ugri rahvaste kultuuri ja olmet.

Küsimusele, kas Komimaa on kaotanud oma juhtiva rolli soome-ugri liikumises, vastas Markov, et Komi vabariik on väga tihti algatajaks ja koordineerivaks keskuseks, üritused aga peaksidki toimuma kõikides regioonides. Lisaks kinnitas ta, et on Komi ja Mordva konkurentsi poolt.

Suhteid läänepoolsete soomeugrilastega hindas Markov üldjoontes samal tasemel olevateks, kui need olid 90tel aastatel. Mõningased tagasilöögid on tema sõnul tingitud objektiivsetest põhjustest.

Küsimustele komi rahvusliikumise Komi Voitõr juhtimise ja tuleviku kohta vastas liikumise juhi kohalt hiljuti tagasi astunud Markov, et uus juht Sergei Gabov on püüdlik ja liikumises osaleb piisavalt noori, ehkki küll mitte nii aktiivselt kui Karjalas.

Интервью председателя Консультативного комитета финно-угорских народов Валерия Маркова агентству "Комиинформ"