Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjala vepsa keele õpetajad käisid kursustel

13.11.2009

Üleeile said Venemaa Karjala vabariigi vepsa keele õpetajad haridustöötajate täienduskursustel teavet vepsakeelse terminoloogia täiendamisest ning õpikute koostamisest.

Vepsoloogid Nina Zaitseva ja Zinaida Strogalštšikova rääkisid õpetajatele vepsa keele sõnavara suurendamisest, uute terminite moodustamisest ja nende kasutamisest praktikas, aga samuti rahvusvähemuste ja põlisrahvaste õigustest.

Uue põlvkonna õppematerjalide loomisest ja kasutamisest rääkis Petroskois asuva Elias Lönnroti soome-ugri kooli vepsa keele õpetaja Nadežda Kukojeva. Ta jutustas üksikasjalikult teisele klassile mõeldud keeleõpiku koostamisest.

Kõik kursustel osalejad said tutvuda uute vepsa-teemaliste raamatutega ja sõnastikega. Viimasel ajal on ilmunud konverentsi materjalid „Vepslased XX-XXI sajandi vahetusel”, Vepsa kultuuriühingu voldik ja vene-vepsa vestmik.

Vepsa keelt õpetatakse Karjala vabariigis praegu kolmes koolis: Petroskoi soome-ugri koolis ning Šoutjärve (Šeltozero) ja Kaleigi (Rõbreka) keskkoolides. Vepsa keele õppijad võtavad osa karjala ja vepsa keele päevale pühendatud konverentsidest, konkurssidest ja rahvuskultuuriüritustest.

Neid üritusi korraldatakse sihtprogrammi „Riiklik toetus karjala, vepsa ja soome keelele Karjala vabariigis 2006.–2010. aastani” ja „Karjala – üksmeele territoorium” toetusel.

Администрация Главы Республики Карелия: Учителя вепсского языка повысили свою квалификацию