Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalaste ja vepslaste eneseteadvus tõuseb

16.11.2009

Karjalane või vepslane olla ei ole Venemaal Karjala vabariigis eriti menukas, kuid olukord paraneb, nendib regiooni rahvuspoliitika ja usuühenduste minister Andrei Manin.

Kohalik portaal Nika-Media kirjutab, et huvi Karjala põliskeelte vastu kasvab. Karjala ja vepsa keelt õpetavaid koole tuleb üha juurde. Manini sõnul muutuvad ka keeled ise, näiteks erinevad karjala keele murded lähenevad üksteisele.

Ent nagu näitavad sotsioloogilised uuringuid, leiab vaid kolm neljandikku vepslastest ja karjalastest, et vabariigis täidetakse nende rahvuskultuurilisi õigusi.

Samas peab Karjala vabariigis vaid 5,8% põliselanikkonnast oma rahva keelt peamiseks suhtluskeeleks. 

www.nika-media.ru: Вепсов и карелов в республике становится все меньше