Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Aruandlus


Aruanne toetuse kasutamise kohta tuleb esitada Fenno-Ugria Asutusele toetuse kasutamise lepingus ette nähtud tähtajaks. Aruanne tuleb esitada hõimurahvaste programmi aruande blanketilAruande allkirjastatud pabervariant või digiallkirjastatud elektrooniline versioon  koos alus- ja maksedokumentide koopiatega tuleb saata hõimurahvaste programmi sekretäri meiliaadressile.

kadi dot sarv at ut dot ee

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
Soome-ugri osakond
Ülikooli 18
50090 Tartu

tel/faks 737 6216

Fenno-Ugria Asutus HP sekretäri isikus kontrollib esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise aluseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust. Kui selgub, et toetust on kasutatud sihipäratult, nõutakse toetussumma tagasi nõukogu otsuse alusel.

Kui taotleja jätab aruande õigeaegselt esitamata, on nõukogul õigus eraldatud toetus tagasi nõuda, sõltumata projekti elluviimisest või ärajäämisest.

Kui aruandetähtaja möödumisel pole toetuse taotleja ühe kuu jooksul peale meeldetuletuskirja saatmist aruannet esitanud, pikendust taotlenud või mingil muul moel meeldetuletuskirjale rahuldavalt reageerinud, on HP rahasid haldaval Fenno-Ugria Asutusel eraldatud toetuse sissenõudmiseks õigus pöörduda inkasso poole.

Aruande esitamata jätnud taotlejatele uusi toetusi ei eraldata.

Aruande vorm