Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri üliõpilaste koolitus Eestis
Alates 1999. aastast on
hõimurahvaste programmi toel rohkem kui 150 noorel hõimurahvaste esindajal olnud võimalus õppida Eesti kõrgkoolides.

HP stipendiaadid on õppinud Eesti avalik-õiguslikes kõrgkoolides (Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis) mitmetel erialadel: eesti ja soome-ugri keeleteadus, õigusteadus, etnoloogia, ajakirjandus, kultuuride uuringud, folkloristika, psühholoogia, kunstiajalugu, arstiteadus, majandus, ärikorraldus, taimekasvatus ja keskkonnatehnoloogia, tootedisain jne.


Alates 2005. aastast on toetatud eelkõige Eestis põhiõppe lõpetanute magistriõpet ja Venemaal ülikooli lõpetanute doktoriõpet.

2011. aastal kaitsesid hõimurahvaste programmi stipendiaadid Eesti kõrgkoolides kolm doktorikraadi, 2012. aastal ühe magistrikraadi ja ühe doktorikraadi, 2013. aastal ühe magistrikraad. 2014. aastal kaitsesid HP stipendiaadid kaks doktorikraadi (vt lõpetajad).