Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programmi toetatud projektid


Hõimurahvaste programmist t
oetatakse uurali põlisrahvastega seotud teaduse, hariduse, kultuuri ning teabevahetuse alaseid projekte vastavalt programmi eelistustele. 

Tänu hõimurahvaste programmi projektitoetustele on ilmunud ligi 150 raamatut. Nõukogu on eelkõige toetanud soome-ugri keeltes väljaantavaid teoseid.

Üha olulisemaks on viimastel aastatel saanud internetiprojektide toetamine.

Hõimurahvaste programmi projektitoetuse abil on välja antud esimene marikeelne geograafiline kaart. HP on rahastanud ka soome-ugri muusika väljaandmist ning soomeugrilasi tutvustavate filmide tegemist.

HP on toetanud Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisprogrammi välitöid ning Tartu Ülikooli teadlaste ja magistrantide uurimisreise soome-ugri rahvaste juurde.

Programmi vahendeist on aidatud kaasa mitmete oluliste rahvusvaheliste soome-ugri ürituste rahastamisele. Soomeugrilaste rahvusvahelise koostöö soodustamiseks on toetatud Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee tegevust, Ungari, Soome ja Eesti hõimuprogrammide ühisnõupidamisi ning soomeugrilaste esindajate osavõttu Esindamata Rahvaste Organisatsiooni tegevusest.