Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programmi stipendiumikonkurss

 

 

Hõimurahvaste programmi nõukogu kuulutab välja hõimurahvaste programmi 2015. aasta stipendiumikonkursi.


Hõimurahvaste programmi stipendiumi eesmärgiks on toetada Venemaa soome-ugri noorte doktoriõpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides. Hõimurahvaste programmi stipendiaadilt eeldatakse soome-ugri emakeele oskust (selle kontrollimiseks võidakse kandidaadiga läbi viia vestlus).

Doktoriõppesse kandideerija peab olema lõpetanud 5-aastase ülikooli või omama magistrikraadi. Ta peab ise suhtlema kõrgkooli vastava instituudi või osakonnaga, kuhu ta tahab astuda ning saavutama kokkuleppe tulevase juhendajaga (vaata täpsemalt). Avaldusi doktoriõppesse astumiseks saab esitada aastaringselt.

Eesti ülikooli poolt doktoriõppesse vastu võetud üliõpilane peab hõimurahvaste programmi stipendiumile kandideerimiseks saatma vastava taotluse e-mailiga hõimurahvaste programmi sekretariaati (kadi.sarv@ut.ee). Taotluse blankett on saadaval internetis.

Hõimurahvaste programmi nõukogu valib ülikoolide vastuvõtutingimused täitnud doktorandikandidaatide hulgast välja hõimurahvaste programmi stipendiaadid, kelle õppe- ja teadustööga seotud kulud kogu nelja-aastase nominaalse õppeaja vältel hüvitatakse. Doktorandi igakuine stipendium on 2015. a 422 eurot ning seda makstakse stipendiaatidele aastaringselt. Hõimurahvaste programmi stipendiaadid peavad esimesel õppeaastal õppima eesti keelt.


Hõimurahvaste programmi nõukogu 


Loe veel