Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Välitööd

 

Alates 2000. aastast on hõimurahvaste programm toetanud Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisprogrammi välitöid neenetsite, Transilvaania ungarlaste, ersade-mokšade, saamide, Venemaal elavate setude, maride ja tšuvaššide, vepslaste, Siberi eestlaste, Tveri karjalaste ning ižmakomide juurde.

Finantseeritud on Tartu Ülikooli teadlaste uurimisreise vepslaste ja komide juurde ning magistrantide välitöid udmurtide, hantide ja komide juurde.

Toetamaks põliste oskuste säilimist ning autentse rahvakultuuri viljelemist on HP vahenditest finantseeritud eesti ühepuupaadi tegijate uurimisreisi vepsa ühepuupaadimeistrite juurde, ersa puuskulptorite ekspeditsiooni Eestisse ning eesti rahvalauluansambli Väike-Hellero sõitu Vadjamaale Jõgõperä koolilaste etnograafilise lauluansambli Linnut koolitamiseks.

 

TaotlejaProjekti eesmärkEEK      
Info ja viited

 

VÄLITÖÖD ja REISID
Eesti KunstiakadeemiaUurimisreis neenetsite juurde (2000)25 000Näitusetutvustus
Eesti KunstiakadeemiaUurimisreis Transilvaania ungarlaste juurde (2001) 15 000SURI pressiteade; Näituse pressiteade
Eesti KunstiakadeemiaUurimisreis ersade-mokšade juurde (2002)25 000SURI pressiteade
Eesti KunstiakadeemiaUurimisreis saamide juurde (2003)25 000SURI pressiteade
Eesti KunstiakadeemiaSoome-ugri rahvakunsti uurimisprogrammi välitööd Setumaal Vene FV aladel (2004)16 040SURI  pressiteade
Eesti KunstiakadeemiaXXVIII soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Marimaal ja Tšuvaššias (2005)25 000SURI pressiteade
Eesti KunstiakadeemiaXXIX soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Vepsamaal (2006)20 000Kunstiakadeemia pressiteade
Kaasaegse Rahvakunsti KeskusErsa puuskulptorite tutvumis- ja tutvustamisekspeditsioon Eestis (2003) 15 900vt Ersa-seto puutööhoov
Rahvalauluselts HelleroJõgõperä kooli laste etnograafilise lauluansambli koolitamine (2004)20 000Projekt  teostunud
MTÜ SillavallaUurimisreis vepsa ühepuupaadimeistrite juurde8 500Projekt  teostunud; vt: Haabjas
NGO Continuous ActionSotsiaaltöö ja religiooniantropoloogia uurimustööd Udmurtias (2006)10 000Projekt teostunud
Tartu Ülikooli ajaloo osakond Etnograafilised välitööd  Komimaal (2006)20 400Projekt teostunud
Eesti KunstiakadeemiaXXX soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Krasnojarski oblasti eesti külades (2007)20 000Projekt teostunud, vt: Hõimuklubis kõneldakse...
Tartu Ülikooli ajaloo osakondArheoloogilised välitööd Vadjamaal (2007)14 600Välitööd ei toimunud, raha tagastati
Eestimaa Looduse FondUurimistöö Handimaal - Handi kogukondade jätkusuutlikkuse toetamine – korporatiivse sotsiaalse vastutuse põhimõtete rakendamine Lääne naftafirmade poolt (2007,  2008)

20 200

7 722

Projekt teostunud; vt. Naftatööstuse mõjud põlisrahva liikumisele

Tartu ÜlikoolKesk-Vepsa ekspeditsioon (2007)20 000Projekt teostunud
Eesti KunstiakadeemiaXXXI soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Tveri obl tverikarjalaste ja eestlaste külades (2008)40 000Projekt teostunud, vt: Tverikarjalased...
Tartu ÜlikoolEtnograafilised välitööd Komimaal (2008)12 380Projekt teostunud
Eesti KunstiakadeemiaXXXII soome-ugri uurimisprogrammi välitööd Venemaal komi külades (2009)30 000Projekt teostunud, vt: Ižmakomid on...
Tartu ÜlikoolEtnoloogilised välitööd Komimaal (2009)18 000Projekt teostunud; kuula ettekandeid: Komi päevad Pariisis
Tallinna Mari SeltsVälitööd Baškortostanis: idamaride tänapäevase usuelu ja kommete jäädvustamine ja uurimine (2009)10 000Projekt teostunud
Tartu ÜlikoolReligioossete muutuste uurimine Komimaal (2009)12 000Projekt teostunud; kuula ettekandeid: Komi päevad Pariisis
Tartu ÜlikoolEluloolise videointervjuu tegemine Juri Vellaga (2009)18 000Projekt teostunud
Tartu ÜlikoolUurimisreis liivi keelejuhi juurde Kanadasse, konverentsil osalemine (2010)25 000Projekt teostunud, vt: Kas tõesti viimane liivlane...
Eesti Rahva MuuseumVälitööd Udmurdimaal (2010)15 000Projekt teostunud, vt:Soome-ugri teemaõhtu
Tartu Ingerisoomlaste SeltsVälitööd Ingerimaal (2010)17 000Projekt teostunud
Tartu ÜlikoolEtnoloogilised välitööd Sõktõvkaris (2010)5 500 (351,51€)Projekt teostunud
  EUR 
Eesti Rahva MuuseumEtnoloogilised välitööd Vepsamaal ja Karjalas (2011)1000 €ERMi Vepsa-Karjala välitöödest
Eesti KunstiakadeemiaXXXIV soome-ugri uurimisreis Karjala Vabariiki (2011)1170 €

vt: Hõimupäevade näitus...

Eesti Rahva MuuseumEtnograafilised välitööd Mari Eli ja Mordva Vabariigis (2012)1584 €Projekt teostunud; vt: ERMi välitööd Marimaal
Tartu Ingerisoomlaste SeltsFolkloorirühma Röntyskä välitööd Ingeris (2012)476 €Projekt teostunud
Eesti Muusika- ja TeatriakadeemiaÜliõpilaste õppe- ja kogumisretk vadjalaste ja isurite juurde (2012)510 €Projekt teostunud
Eesti KunstiakadeemiaEKA XXXV soome-ugri uurimisreis Karjala Vabariiki (2012)1000 €Projekt teostunud; vt: Hõimupäevade näitused rahvusraamatukogus
Jaanika JaanitsKomi Pedagoogilise Instituudi konverentsil osalemine ja välitööde läbiviimine (2012)315 €Projekt teostunud; vt: "Оптимизм "МИ" передался и мне"
Eesti-Mordva SeltsPalvuse ja pühade allikate taastamine Luvne metsas (2012)1000 €Projekt teostunud
Eesti Muusika- ja TeatriakadeemiaPärimusmuusika üliõpilaste õpperetk Karjalasse (2013)1500 €Projekt teostunud
Tartu Ülikool„Religioossete muutuste etnograafia: udmurdi rituaalide filmimine“ (2014)1295 €Projekt teostunud
MTÜ EtnomeediaEtnoloogiline ekspeditsioon Tatari marilaste juurde (2014)400 €vt: Kaugetest küladest ja soome-ugri muusika väest
Maris ReintalEtnoloogiline ekspeditsioon Knjagorskisse (2014)470,90 €vt: Kaugetest küladest ja soome-ugri muusika väest
Liilia LaanemanIngerlaste välitööd Ingerimaal (2014)1000 €Projekt teostunud
Eesti Muusika- ja TeatriakadeemiaPärimusmuusika üliõpilaste välitööd Mordvas (2015)2602 € 
MTÜ EtnomeediaEtnoloogiline ekspeditsioon folkloorirühma „Olõk sem“ juurde (2015)400 € 
Maria KorepanovaVälipraktika Udmurdimaal (2015)230 € 
Andreas KalkunSiberi setode pärimuse jäädvustamine (2015)730 € Projekt töös