Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kongressid, konverentsid, seminarid jm

 

Hõimurahvaste programmi vahendeist on aidatud kaasa mitmete oluliste rahvusvaheliste ürituste rahastamisele (III, IV ja V soome-ugri rahvaste maailmakongress, IX rahvusvaheline fennougristikakongress, rahvusvahelised soome-ugri üliõpilaskonverentsid, soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni  nõupidamised, IV etnofuturismi konverents jm).

Soomeugrilaste rahvusvahelise koostöö soodustamiseks on toetatud Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee tegevust, Ungari, Soome ja Eesti hõimuprogrammide ühisnõupidamisi ning soomeugrilaste esindajate osavõttu Esindamata Rahvaste Organisatsiooni tegevusest.

Uurali põlisrahvaste kultuuride suurema avatuse saavutamisele ning kultuuri- ja muude kontaktide mitmekesistamisele kaasaaitamiseks on HP vahendeist toetatud erinevaid soomeugrilaste stažeerimisprojekte Eestis
Uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sh neis keeltes antava hariduse edendamisele kaasaaitamiseks on toetatud koostööd mari ja udmurdi emakeeleõpetajatega.

Finantseeritud on  soome-ugri lastelaagrite korraldamist Eestis ning Eesti laste osavõttu udmurdi noortelaagritest.

 

TaotlejaProjekti eesmärkEEKInfo ja viited

 

KONGRESSID, KONVERENTSID

Eesti Fennougristide KomiteeIX rahvusvahelise fennougristikakongressi Venemaa osalejate osavõtumaks (2000)300 000vt: FU9 korraldajad tegid kokkuvõtteid
Eesti Fennougristide KomiteeIX rahvusvahelise fennougristikakongressi  ettekannete kogumiku ühe köite trükikulud85 950Projekt  teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri rahvaste IV maailmakongressi (Tallinn 2004) idapoolsete delegaatide osavõtumaks178000Projekt  teostunud;
vt:
Soome-ugri rahvaste IV maailmakongress
KirjandusmuuseumSoome-ugri uurijate osalemine ISFNRi maailmakongressil30 000Projekt teostunud
Rahvaste Õiguste InstituutSoome-ugri rahvaste esindajate osavõtt Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VII Peaassambleest (Haag 2005)35 000Projekt teostunud
XVII IFUSCO korralduskomiteeXVII rahvusvahelise soome-ugri üliõpilaskonverentsi IFUSCO (Tallinn 2000) korraldamiskulud63 500Projekt teostunud; vt: XVII IFUSCO peeti Tallinnas
Fenno-Ugria AsutusIV etnofuturismi konverents (Tallinn–Tartu–Viljandi 2001)50 000Projekt teostunud
Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetoolRahvusvahelise konverentsi Emakeel ja teised keeled III (Tartu 2001) sünkroontõlke korraldamine
34 500 Projekt teostunud
Võru InstituutKonverentsi KIRJANDUS/KEEL vähemuses korraldamine (2008)25 000Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusP. Ariste õpilaste osalemine Paul Ariste 100. sünniaastapäeva konverentsil (2004)16 086Projekt teostunud; vt: Elavate keelte uurija
Eesti Rahva MuuseumKonverents Understandings of the World View (hõimurahvaste esinejate sõidukulud)9 494Projekt teostunud
Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti emakeeleõpetajad Udmurdi Emakeeleõpetajate Seltsi asutamiskonverentsile (Iževsk 2004)

13 200Projekt teostunud; vt: EES aitas...
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri rahvad. Maa ja ilm - konverents ja näitused (Moskva 2007)50 000Projekt teostunud; vt: Meie Moskvas
Fenno-Ugria AsutusVenemaa soome-ugrilaste osavõtt vähemuskeelte konverentsist Eestis (2009)30 000Projekt teostunud; vt: Tartu Ülikooli toimub...
Fenno-Ugria Asutus

MAFUNi 9. kongressil osalemine (2009)

8 000Projekt teostunud; vt: Soomeugrilased arutasid...
Ersa Ühing SjatkoMordva rahva V kongressist osavõtt (2009)9 600Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusEesti delegatsiooni osalemine rahvusvahelisel konverentsil Soome-ugri keelte funktsioneerimine kaasaegsetes tingimustes Sõktõvkaris (2009)53 131Projekt teostunud; Eestlased osalevad...
Eesti RahvusraamatukoguRahvusvaheline konverents Raamat ja lugemine soome-ugri kultuurides (2010)30 000Soome-ugri raamatukogunduse konverents
Tartu ÜlikoolKonverentsil Семиозис и культура: семиотика разрыва (философия, антропология, текст) osalemine (Komimaa, 2010)12 000Projekt teostunud; vt: В КГПИ обсудили кризисные ситуации
Soome-ugri Kirjanduste ÜhingEesti tõlkijate osavõtt XI soome-ugri kirjanike kongressist Oulus (2010)15 000Projekt teostunud; vt: Oulus algab soome-ugri kirjanike kongress
  EUR 
MTÜ U-PööreSoome-ugri kuvandikonverentsi läbiviimine (2011)2790 €vt: Soome-ugri orkestris...

Eesti Rahva MuuseumKomi Rahvusmuuseumi juubelikonverentsil osalemine (2011)325 €Projekt teostunud
Irina KuldkeppÜliõpilaste osavõtt konverentsist IFUSCO XXVII (Budapest 2011)3 440 €Tudengid esinesid konverentsil ettekannetega; vt: Järgmine IFUSCO leiab aset Tartus
TÜ P. Ariste keskusXXVIII rahvusvahelise soome-ugri üliõpilaste konverentsi IFUSCO 2012 korraldamine (2012)5800 €Projekt teostunud; vt: Tartus algab...
Valentina SemenovaSoome-ugri üliõpilaste osalemine konverentsil IFUSCO XXIX (2013)1636 €Projekt teostunud
Emakeele SeltsSoome-ugri esinejate kutsumine konverentsile Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II (2013)1000 €Konverentsi veebiülekanne
Tartu ÜlikoolVenemaa läänemeresoome teadlaste osalemine konverentsil Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim (2013)1300 €Projekt teostunud
Eesti Keele InstituutE. Ryabina konverentsile Värvi keel ja värvide kategoriseerimine ning TÜ raamatukokku tööle (2013)500 €Projekt teostunud; konverentsi teesid
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri rahvusliidrid hõimupäevade konverentsile (2013)1550 €Konverents "Soome-ugri rahvaste taasärkamisaeg
ja hõimupäevad 25
"
Irina ReshetnikovaA. Reshetnikova sõit Helsingisse konverentsile ja projekti esitlusele Soomes ja Eestis (2014)370 €Projekt teostunud
Tartu Marilaste LiitPariisi konverentsil osalemine (2014)1650 €Projekt teostunud
Lyudmila YamurzinaVenemaa fennougristide konverentsil osalemine (2014)175 €Projekt teostunud; vt konverentsi materjale
Tiina KloosterSoome-ugri üliõpilased konverentsile IFUSCO XXX Göttingenis (2014)5000 €vt: Göttingenis algas IFUSCO 30. juubelikonverents 
Tiina KloosterFenno-Ugria Noorte osavõtt MAFUNi koosolekust ja maailmakongressi vahekonverentsist Petroskois (2014)1000 €Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusVenemaa soome-ugri rahvaste rahvusliidrid ja saami kodanikuaktivist hõimupäevade konverentsile (2014)1500 €vt: Hõimupäeval tuleb Tallinnas konverents...
Seto Ateljee GaleriiSoome-ugri loojate V etnofuturismikonverents Obinitsas (2014)1500 € 
Tartu ÜlikoolPaul Ariste konverentsile tulevate Venemaa osavõtjate sõidu- ja majutustoetus (2014)  3000 € 
Tartu ÜlikoolUdmurdi Pavel Kutergin konverentsile IFUSCO XXXI Pécsis (2015) 650 € 
TÜ Narva KolledžNarva Kolledži üliõpilaste esinemine konverentsil IFUSCO XXXI Pécsis (2015)732 € 
Merit MüllerSoome-ugri üliõpilased konverentsile IFUSCO XXXI Pécsis (2015)3330 € 
Tartu ÜlikoolTartu teadlased XII rahvusvahelisele fennougristikakongressile (2015) 3512 € 
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni MAFUN kongress Tartus (2015)5000 € 

 

SEMINARID, KOOSOLEKUD, LAAGRID, KOOLITUSED

Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni (MAFUN) peakorteri kulud (2000)15 000 Projekt teostunud
Seto Noorte SeltsSoome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni koosoleku korraldamine (2001)21 680Projekt teostunud
 
Seto Noorte SeltsSoome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni  töökoosolekust osavõtt (Petroskoi 2002)2 200 Projekt teostunud
Eesti KunstiakadeemiaTudengite osalemine Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni foorumil Marimaal (2008)11 564 Projekt teostunud; vt Vormilt rahvuslik... ja Marimaal
Seto Kolledzhi ÜhingSoome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koosolekust osavõtt (Hantõ-Mansiisk 2003)16 000 Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusEsindajate lähetamine Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istungitele (2005)16 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koordinaatorite istungi korraldamine (2008)20 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri etnofuturistlike kirjanike seminarid (Tartu–Võrumaa 2001, 2002, 2003)90 000Projekt teostunud; vt: III soome-ugri noorte ...
Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (Keelekümbluskeskus)Seminar Kaasaegsed keeleõpetamisemeetodid kui võti kultuuriliseks ja ühiskondlikuks integratsiooniks polüetnilises regioonis (Joshkar-Ola 2001)69 628Projekt teostunud
Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (Keelekümbluskeskus)Mari Õpetajate Seltsi projektis Mitmekeelne haridus kui arengu ja integratsiooni võti (Joshkar-Ola 2003) osalemine84 660Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusMaride meediakampaania Keele argument emakeele kaitseks (Marimaa 2000-2001)14 000Projekt teostunud
Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetoolSümpoosion Püha ja argine kultuuride dialoogis (Tartu 2002)25 000Projekt teostunud
Eesti Emakeeleõpetajate SeltsKoostöö jätkamine udmurdi emakeeleõpetajatega (2007)18 650 Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti õpetajate Udmurtiasse sõit (2008)50 000Projekt teostunud
Eesti Kujurite ÜhendusSoome-ugri rahvaste puuskulptuuri sümpoosion (Sagadi 2004)42 000Projekt teostunud
Eesti Keraamikute LiitVII Kohila rahvusvaheline suurevormilise keraamika sümpoosion (2007)10 000Projekt teostunud
Eestimaa Looduse FondRahvusvaheline seminar Maa ja põlisrahvaste õigused (Tartu 2003)67 000 Projekt teostunud
OÜ Piho & KoTurismiseminar Multidistsiplinaarne nõuanne vastutustundlikuks reisimiseks soome-ugri aladel (Kiidi 2003)70 500Projekt teostunud; vt: Kiidi deklaratsioon
MTÜ Eesti Ökoturismi ÜhendusÖkoturismi ja kultuuripärandi alane kogemustevahetus udmurdi ökoturismi etnoklubi UTKA esindajatega (2004)20 000Projekt teostunud
Eesti Rahva MuuseumUdmurdi muuseumitöötaja stazheerimine Eesti Rahva Muuseumis (2004)5 415Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusMari üliõpilaste aastane täiendõpe Viljandi Kultuurikolledzhis (2003)169600Projekt teostunud
Tallinna ÜlikoolEesti keelest udmurdi keelde ilukirjanduse tõlkija täiendõpe (2004-2006)
106770

Projekt teostunud

Haridus- ja TeadusministeeriumKristi Bendi lähetamine Mari Riikliku Ülikooli eesti keele asenduslektoriks (01.10.2004 - 31.12.2004)10 000Projekt teostunud
Soome-Ugri Rahvaste InfokeskusSeminar Infotehnoloogia soome-ugri moodi (2003)49 755Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusUgri.info seminarist osavõtvate soome-ugri kirjasaatjate kulude katmine (2005)29 550Projekt teostunud
Eestimaa Looduse FondA. Tentjukovi osalemine seminaril S-u rahvaste konsultatiivkomitee tegevuse laiendamine praeguse rahvusvahelise koostöö raames (Sõktõvkar 2005)3 070 Projekt teostunud
Eestimaa Looduse FondA. Tentjukovi osalemine seminaril Soome-ugri ruumi (ühiskonna) infopoliitika (Sõktõvkar 2006)7 000Projekt teostunud
Eesti Instituut S. Salmijanova osalemine Eesti lähisajaloo seminaril (2006)3 940Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSeminar Soome-ugri etnilised usundid ja elektrooniline meedia (2006)21 444Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusKolmikkohtumise seminar (2007)20 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri meediaseminar (2008)90 000Projekt teostunud; vt Soome-ugri ajakirjanike meediaseminar
Rahvaste Õiguste InstituutSoomeugrilaste osavõtt ERO presiidiumi istungist ja konverentsist (2008)43 000Projekt teostunud
Eesti Tšuvaši KultuuriseltsÜritus Kultuuride kohtumine Euroopa Liidu idapiiril (2006)30 000Projekt teostunud
Soome-Ugri Rahvaste InfokeskusSeminar Boreaalse teatri piirid postmodernistlikus kultuuriruumis (Tartu 2001)26 634 Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus
TÜ P. Ariste keskus
Seminarlaagrid soome-ugri üliõpilastele (Kiidi, Võrumaa 1999-2002)100000Projektid teostunud
OÜ Rahumäe Tervise- ja PuhkekülaUdmurdi laste töö- ja puhkelaager  Võrumaal (2005) 60 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusUdmurdi laste osalemine Võsu noortelaagris (2006)21 220Projekt teostunud; vt: Udmurdi lapsed Võsu puhkelaagris
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri lapsed Võsu noortelaagrisse (2007)50 000Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi laste osalemine Valgemetsa laagris (2008)38 900Projekt teostunud; vt:  Udmurdi lapsed osalevad...
Fenno-Ugria AsutusEesti lapsed Udmurtia kunstilaagris (2005, 2006, 2007)75 000Projekt teostunud
vt: 
Laste kunstilaager Udmurtias…Fenno-Ugria pressiteade
Fenno-Ugria AsutusEesti lapsed talvelaagris Udmurtias (2008)50 000Projekt teostunud; vt: Eesti lapsed osalevad...
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti lapsed kunsti- ja kultuurilaagris Udmurtias (2008)40 000Projekt teostunud; vt:  Eesti lapsed sõidavad...
Rõugõ-Haani TiidüsseltsSoome-ugri muuseumitöötajate koolitus Eestis (2005)53 850Projekt teostunud
TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetoolMari Ülikoolis eesti keelt õppivate üliõpilaste eesti keele ja kultuuri praktika  (Tartu 2005)30 000Projekt teostunud; vt: Hõimukava tõi Tartusse...
TÜ KeelekeskusMari Ülikooli eesti keele lektor S.Salmiyanova seminarile Muutuv eesti keel (2005) 2 335Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Mari, udmurdi ja komi keele õpetamine Tartu Ülikoolis (2006)8 000Projekt teostunud
Soome-ugri Kirjanduste ÜhingUdmurdi keele tunnid ja tõlkepraktika Tallinna Ülikoolis (2006)9 360Projekt teostunud
Tallinna ÜlikoolTLÜ doktorantide N.Meltsajeva ja I.Kuzmini eesti keele individuaalõpe (2008)14 580Projekt teostunud
Eesti Folkloori InstituutKomi teaduri L.Lobanova stažeerimine Kirjandusmuuseumis (2008)27 500Projekt teostunud; vt: Loengusari komi folkloorist...; ...tutvustatakse komi rahvamuusikat
Tartu ÜlikoolKomi rahvusmuuseumi teaduri N.Obrezkova stažeerimine Tartus (2008)8 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri ajakirjanike stažeerimine Eestis (2008)55 000Projekt teostunud; vt: Kujudest Eestis ja Udmurdimaal
TÜ P. Ariste keskusIgor Uljaševi loengud komi folkloorist Tartu Ülikoolis (2002) 9 500Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusJuri Perevoztšikovi loengud tänapäeva etnilistest protsessidest Udmurtias Tartu Ülikoolis (2003)10 000Projekt teostunud; vt: Venemaa, Udmurtia ja udmurdid...
TÜ P. Ariste keskusValentina Mishanina loengud mordva kirjandusest ersa keele päevadel  (2006)8 000Projekt teostunud; vt: Ersa keele päevad...
Tallinna Nõmme GümnaasiumSoome-ugri loengute korraldamine (2008)4 192Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumNoorte talvelaager Udmurtias (2008)64 600Projekt teostunud; vt Üks unistus
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi õpetajate Eestisse kutsumine (2008)65 627Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung Tallinnas ja Rakveres (2009) 30 000

Projekt teostunud;  vt: Eestis koguneb..., ...soomeugrilaste valitsus...

Eesti Rahva MuuseumUdmurdi teadlase S. Lebedeva osalemine ERM-i 100. aasta juubeliüritustel (2009)8 000Projekt teostunud
Soome-ugri Kirjanduste ÜhingUdmurdi keele kursused Tallinnas (2009)6 000Projekt teostunud; vt Fenno-Ugrias jätkub...
Eesti Rahva MuuseumVene Etnograafiamuuseumi kursusel Soome-ugri rahvaste traditsiooniline rahvarõivas osalemine Peterburis (2009)20 000Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumÕpetajate Udmurtiasse sõit (2009)81 280Projekt teostunud, vt: Nõmme gümnaasiumi õpetajad...
Yury GordeevMarikeelse kaardi esitlus Mari Sangari Päeval ja II regioonidevahelisel foorumil (2010)4 672Projekt teostunud, vt: MTÜ Tartu Marilaste Liit...
Tallinna Nõmme GümnaasiumSuvine udmurdi keele- ja kultuurilaager (2010)50 000Projekt teostunud, vt: Эстонцы приедут...
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri ajakirjanike praktikareis (jätkuprojekt) (2010)35 000Projekt teostunud
Tartu ÜlikoolHandi ja mansi teadlaste stažeerimine Tartus (2010)35 000Projekt ei teostunud
Tartu ÜlikoolKomi teadlase J. Tsõpanovi loengud Tartu Ülikoolis (2010)9 000Projekt teostunud, vt: Komi keeleteadlase loengud ... Tartus
Elo LiivUdmurdi pärimusliku puuvestmise meistriklassi korraldamine (2010)20 000Projekt teostunud, vt: Puuslike tööpada...
Nadezda PchelovodovaKahe inimese õppimine udmurdi keele suvekursustel Udmurtias (2010)10 000Projekt teostunud
Lea ArmväärtSkulptuurisümpoosionist osavõtt Komimaal (2010)5 400Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri teatrikoolitus (2010)58 000Projekt teostunud vt: Tallinn 2011 raames...
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi laste osalemine Eesti laagris (2010)50 000Projekt teostunud; vt: Udmurdi noored taas Eestis
Eesti Rahva MuuseumUdmurdi teadlaste I. Nazmutdinova ja A. Jurpalovi enesetäiendamine Eestis (2010)19 300Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi õpetajate Eestisse kutsumine, 2011 (2010)40 000 (2556,47€)Projekt teostunud; vt: Udmurdi haridustöötajad viibivad Eestis
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti noorte sõit talvelaagrisse Udmurtias, 2011 (2010)

35 200
(2249,69€)

Projekt teostunud
  EUR 
Tartu ÜlikoolOsalemine seminaril ”Venemaa Euroopa-poliitika: XXI sajandi strateegia” Marimaal (2011)900 €Projekt teostunud
Pärnumaa Rahvakultuuri KeskseltsSeminar udmurdi kultuuritöötajatele Kultuurikorraldus Eesti Vabariigis – riiklik, maakondlik ja kohalik tasand (2011)2000 €Projekt teostunud
Rahe OÜSoome-ugri pärimusteatri prooviperiood hõimlaste juures (2011)2500 €Projekt teostunud, vt: ... esietendub soome-ugri teatriprojekt
Fenno-Ugria AsutusTallinn2011 soome-ugri teatriprojekti näitlejate sõidukulud (2011)1740 €Projekt teostunud, vt:... esietendub soome-ugri teatriprojekt;
vt: 
Kus viga näed laita...;
Kersti SepperUdmurdi kultuuritöötajate sõit Eestisse (2011)3000 €Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi laste Eestisse laagrisse tulek (2011)3000 €Projekt teostunud; vt: Udmurdi lapsed...
Anne TürnpuHandi kunstniku stažeerimine Eestis (2011)2350 €Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri ajakirjanike praktikareis, IV (2012)1300 €Projekt teostunud; vt: Soome-ugri ajakirjanikud väisasid Eestit
Eesti Rahva MuuseumMordva Ülikooli prof. J. Mokšina enesetäiendamine ERM-is (2012)470 €Projekt teostunud; vt: Volga rahvaste õhtu...
Seto InstituutSetude esindaja lähetamine Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istungile (2012)800 €Projekt teostunud
U-Pööre MTÜI Soome-Ugri Sooülikooli läbiviimine (2012)1500 €Projekt ei teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti lapsed udmurdi keele- ja kultuurilaagrisse (2012)3000 €Projekt teostunud
Ersa-mokša folklooriansambel „Kiljeine”Ansamblile kunstilise juhi kutsumine Mordvamaalt (2012)417 €Projekt teostunud; vt: Toorama juht nõustas Eesti ersade ansamblit
Põlva KunstikoolIževski Kunstide Kooli ja Põlva Kunstikooli suvine maalilaager Saaremaal (2012)1105 €Projekt teostunud
Eesti Rahva MuuseumUdmurdi aspirantide töö- ja teadusalane enesetäiendamine Eestis (2012)1000 €Projekt teostunud; vt: Udmurdi kolleegide stažeerimine ERMis
Tartu ÜlikoolMetsaneenetsi folklooritekstide ja videomaterjalide korrastamine (J. Vella Tartusse ja Pariisi) (2012)833 €Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi lapsed Eestisse laagrisse (2012)3000 €Projekt teostunud; vt: Udmurdi lapsed taas Eestis laagris
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti õpetajate Udmurtiasse sõit (2013)2100 €Udmurdimaa 2014
Põlva KunstikoolIževski Kunstide Kooli nr 13 ja Põlva Kunstikooli maalilaager Udmurtias (2013)1400 €Projekt teostunud
Tallinna Nõmme GümnaasiumEesti lapsed suvisesse udmurdi keele- ja kultuurilaagrisse Udmurdimaal (2013)2000 €Projekt ei teostunud, raha tagastati
Tartu Marilaste LiitMari laste pühapäevakool (2013)2013 €Projekt teostunud
Eesti Rahva MuuseumPetroskoi Riikliku Konservatooriumi aspirandi N. Shudegova enesetäiendamine Eestis (2013)800 €Projekt teostunud
Ersa Kultuuriühing SjatkoSjatko sõit Pariisi ersa ja mokša keele ja kultuuri päevadele (2013)2500 €Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusSoome-ugri kokkade osalemine projektis „Hõimupäev koolisööklas“ (2013)680 €vt: Projekt "Soome-ugri maitsed"
Laur LõhmusMAFUNi juhatuse töös osalemine (2013)2100 €Projekt ei teostunud, raha tagastati
MTÜ EtnomeediaA. Alexeevi sõit Viini mari kultuuri tutvustama (2014)396 €Lühivideo mari filmiõhtust Viinis
Eesti Ingerisoomlaste LiitPerepärimusliku kirjutamise ja korrespondentide koolitus (2014)1000 €Projekt teostunud
Tartu Nefa RühmAnimatsioonitöötuba soome-ugri noortele (2014)3200 €Animatsioonitöötoas valmis viis soome-ugri lühifilmi; vt multikaid
Tallinna Mari SeltsMari pühapäevakooli õppematerjalide ostmine (2014)150 €Projekt teostunud
Jürgen DengoFUNi esindajate sõit MAFUNi juhatuse koosolekule Bõgõsse (2014)1000 €Vt reisikirja
Wikimedia EestiSoome-ugri Vikipeediate esindajate kohtumine (2014)2000 €vt Soome-ugri vikipeediaseminar...
Irina ReshetnikovaEtnokultuurilise poliitika kooli läbiviimine Udmurtias (2014)893 €Projekt teostunud
Patrick O'RourkeFenno-Ugria Noorte esindus Komimaale noorte foorumile „FUROR 2014“ (2014)3000 €vt: Komimaal algas...
Eesti-Mordva SeltsProjekt „Kaasaegne pärimus ersa ja mokša ehtekultuuris“ (2014)1760 € 
Tatiana AlbakhtinaMari laste pühapäevakooli läbiviimine (2014)2300 € 
MTÜ SUFFFilmikoolitus Udmurdimaal (2014)2500 € 
Margit TrubetskyMAFUNi juhatuse koosolek ja MAFUNi kongressi töörühma kokkusaamine Helsingis (2014)320 € 
Tallinna Nõmme GümnaasiumUdmurdi õpetajad Eestisse (2014)3172 € 
Tartu Ingerisoomlaste SeltsLasterühma tegevus 2015. aastal (2014)500 € 
Tartu ÜlikoolPaul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse 2015. a tegevus (2014)30 000 € 
Eesti Ingerisoomlaste LiitIngerisoomlaste lastelaager (2015)500 € 
SA Innove KeelekümbluskeskusKomi Vabariigi lasteaiaõpetajate õppereis Eesti keelekümblusasutustesse (2015)2170 € 
Udmurdi Ühing Yumshan GurUdmurdi kombetalitus Kuarsur (2015)900 € 
Tiina KloosterMAFUNi juhatuse koosolek Moskvas (2015)212 € 
Tartu ÜlikoolUdmurdi Ranus Sadikovi stažeerimine Tartu Ülikoolis (2015)940 € 
Annela LaaneotsSoome-ugri 2015. a kultuuripealinna Obinitsa esindamine ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. istungil (2015)820 € 
Wikimedia EestiSoome-ugri vikipeediate esindajate kohtumine (2015)2150 € 
Käbi SuviMAFUNi juhatuse koosolekule Helsingisse (2015)268 €Projekt töös
Eda-Riin LeegoFenno-Ugria Noorte esindus Komimaale noortefoorumile (2015)1700 €Projekt töös
MTÜ SUFFMari noorte filmikoolituse ekspeditsioon (2015)1740 €Projekt töös

 

HÕIMUPROGRAMMI STIPENDIAADID KONVERENTSIDEL, KURSUSTEL, VÄLITÖÖDEL

TÜ P. Ariste keskusJ.Vlassova konverentsil Folkloori traditsioonide edasiandmise mehhanism (Peterburi 2001)500Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusI.Mitjušev konverentsil Etnilised ja rahvuslikud vähemused Kesk- ja Ida-Euroopas (Poola 2000) ja vähemusrahvuste kursustel Taanis ja Hollandis (2000) 6 000Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusK.Zamjatin Euroopa vähemusnoorte kursustel (Taani 2001)2 236Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusK.Zamjatin Greifswaldi rahvusvahelisel üliõpilaste festivalil (Saksamaa 2002) 3 200Projekt teostunud
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetoolT.Minnijahmetova konverentsil Traditions and Transitions folk narrative in contemporary world (Austraalia 2001)10 000Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusV.Nikitin konverentsil 50th Anniversary Finance Conference – Svishtov (Bulgaaria 2002)7 121Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusN.Košpajeva õppeseminaril Mitmekeelne haridus kui arengu ja integratsiooni võti (Joshkar-Ola 2003)1 400Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusS.Salmijanova VIRSU konverentsil Estonian and Finnish as 2nd languages (Joensuu 2003)6 318Projekt teostunud
Eestimaa Looduse FondA.Tentyukov rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XIX (Sõktõvkar 2003)2 100Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusN.Kolegova rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XIX (Sõktõvkar 2003)1 400Esines konverentsil ettekandega
TÜ välisüliõpilastalitusO.Ananjeva stazheerimine Göttingeni Ülikooli immunoloogia õppetoolis (2001)6 730Projekt teostunud
Eesti PõllumajandusülikoolA.Rjabtšikovi stazheerimine Moskva Röntgenoptika Instituudis (2003)8 000Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusV.Nikolaevi õppereis Mari ülikooli ja Mari rahvusraamatukokku (2003)1 158Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI.Orehhova, I.Ignatjeva ja N.Kuznetsov rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XX (Ungari 2004)12 670Esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusD.Denissov rahvusvahelisel konverentsil Põlisrahvaste õigused Venemaa ja maailma kontekstis (Petrozavodsk 2004)840Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusTudengite osavõtt IFUSCO XXI konverentsist ja MAFUN-i kongressist (Izhevsk 2005)25 000Esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusTudengite osavõtt konverentsist IFUSCO XXII ja SURNA juhatuse koosolekust (Joshkar-Ola 2006)30 000Projekt teostunud - tudengid esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusI.Ignatjeva suvekoolis Jyväskylä International Summer School in Human Sciences (2006)6 000Projekt teostunud
Fenno-Ugria AsutusS.Edygarova osalemine "European House" projektis (Saksamaa 2006)

5 700

Projekt teostunud
Tartu Marilaste LiitL.Yamurzina uurimistöö Moskva raamatukogudes (2006)6 500Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Ignatyeva täienduskursusel Kognitiiv-käitumusliku teraapia jätkukursus (2006)15 000Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusV.Danilovi uurimistöö Udmurtias (2006)5 945Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusL.Yamurzina uurimistöö Peterburi Riiklikus Etnograafiamuuseumis (2006)3 550Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA.Pustyakovi uurimistöö Marimaal (2006)2 672Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusTudengid konverentsil IFUSCO XXIII ja SURNA juhatuse koosolekul (Saransk 2007)50 000Tudengid esinesid konverentsil ettekannetega; vt: Eestlased käisid... üliõpilaskonverentsil
TÜ P. Ariste keskusTudengite osavõtt konverentsist IFUSCO XXIV (Helsingi 2008)18 652Tudengid esinesid konverentsil ettekannetega; vt: Helsingis algas... IFUSCO
Soome-ugri Kirjanduste ÜhingTõlkija Muš Nadii ungari keele ja kultuuri kursustel Ungaris ning udmurdi kirjanduse päevadel Pariisis (2008)9 200Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusÜliõpilaste osavõtt konverentsist IFUSCO XXV (Petroskoi 2009)39 000Tudengid esinesid konverentsil ettekannetega;vt: Tudengikonverents Karjalas
TÜ P. Ariste keskusS. Edygarova osalemine konverentsil  Case in and across languages (Helsingi 2009)4 113,03Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusS. Edygarova osalemine seminaril Summer School in Grammaticalization (Kopenhaagen 2009)4 312,59Esines seminaril ettekandega
TÜ P. Ariste keskusA Baydullina osalemine regioonivahelises loomingulaagris Ustotšikar (Meistrite linn) (Baškortostan 2009)1 033,50Organiseeris noortelaagris soome-ugri rühma ning tutvustas eesti keelt ja kultuuri
TÜ P. Ariste keskusN. Rakini osalemine udmurdi suveülikoolis (Ižkar 2009)5 750,21Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Ignatieva osalemine seminaril Kuidas kirjutada korralikku neuropsühholoogilise kompleksuuringu kokkuvõtet (Tallinn 2009)641Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusG. Antropovi osalemine rahvusvahelisel konverentsil Kirjanduse uurimise ning kõrgkoolis ja koolis õpetamise aktuaalsed probleemid ning uurimistöö Marimaa raamatukogudes (Joškar-Ola 2009)2 054,34Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusV. Mikhailova, A. Baydullina, N. Rakini ja S. Nikiforovi osalemine ülevenemaalisel konverentsil Soome-ugri keelte struktuuri dünaamika (Sõktõvkar 2009)9 995,49Tudengid esinesid konverentsil ettekannetega
TÜ P. Ariste keskusE. Ryabina osalemine ülevenemaalisel soome-ugri teadlaste IV konverentsil (Hantõ-Mansiisk 2009)9 082,13Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusT. Nikiforova osalemine rahvusvahelisel konverentsil Obutšenije rodnomu jazõku v polijazõtšnom prostranstve (Ižkar 2010)
1 516Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusV. Petrovi osalemine maride Moskva kaasmaalaskonna mari keele päeval (Moskva 2010)3 562,85Esitles marikeelset kaarti
TÜ P. Ariste keskusV. Mikhaylova välitööd Marimaal (2010)3 494,65Sotsiolingvistiline ankeetküsitlus külades ja pealinnas
TÜ P. Ariste keskusL. Yamurzina osalemine II regioonide-vahelisel etnokultuuri foorumil (Joškar-Ola 2010)5 120,35Esindas foorumil Eesti mari seltse
TÜ P. Ariste keskusJ. Chirkova välitööd Udmurtias Igra rajoonis (2010)1 391,55Projekt teostunud
Valentina MikhaylovaÜliõpilaste osavõtt konverentsist IFUSCO XXVI (Kudõmkar 2010)60 000Projekt teostunud, vt: Permis ja Kudõmkaris...
TÜ P. Ariste keskusA. Pustyakovi osalemine konverentsil Trends in Toponymy (Edinburg 2010)7 927,06Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskusN. Rakini osalemine József Attila seltsi ungari ilukirjanduse tõlkijate seminaril (Ungari 2010)5 952,50Projekt teostunud
Svetlana SalmiyanovaTudengite osavõtt XI rahvusvahelisest soome-ugri teadlaste kongressist (Piliscsaba 2010)30 000Projekt teostunud, vt: Eestlased sõidavad Ungarisse...
TÜ P. Ariste keskusS. Nikiforovi ja T. Nikiforova osalemine hungaroloogia suveülikooli kursustel (Ungari 2010)3 225,50Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA. Pustyakovi ja K. Yuzieva osalemine rahvusvahelisel konverentsil Ономастика Поволжья, töötamine raamatukogudes, arhiivides (Kaasan, Joškar-Ola 2010)7 322,38Tudengid esinesid ettekannetega
TÜ P. Ariste keskusA. Pustyakovi osalemine konverentsil The Grammar of Proper Names (Saksamaa 2010)7 890Esines konverentsil ettekandega
Ersa Kultuuriühing SjatkoTLÜ doktorandi N. Abrosimova uurimistöö Peterburi rahvusraamatukogus (2010)4 200Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusG. Antropov - uurimistöö Marimaa raamatukogudes (Joškar-Ola 2010)2 049,39Projekt teostunud
Nadezda PchelovodovaKaasani raamatukogus töötamine (2010)2 222 (142,01€)Projekt teostunud
  EUR 
TÜ P. Ariste keskusV. Semenova - materjali kogumine Marimaa raamatukogudes (Joškar-Ola 2010-2011)156,52 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Nikiforova - uurimistöö Marimaa raamatukogudes (Joškar-Ola 2011)128,05 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina uurimistöö Venemaa Etnograafiamuuseumis (Peterburg 2011)184,19 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA. Baydullina töötamine Kaasani, Ufa, Ižkari raamatukogudes (2011)70,65 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Kuldkepi uurimistöö ja välipraktika Udmurdimaal (I etapp) (2011)121,18 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusE. Lebedeva välipraktika Marimaal (2011)224,66 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina osalemine rahvusvahelisel konverentsil Venemaa ja Lääs: kultuuride dialoog Moskvas (2011)142,11 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusE. Lebedeva töötamine Kaasani raamatukogudes (2012)51,03 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusV. Semenova töötamine Lingvistika Instituudi soome-ugri keelte sektoris ning Moskva raamatukogudes (2012)261,87 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina osalemine Moskvas rahvusvahelisel noorte teadlaste konverentsil „Lomonossov-2012“ ja Mari Rahva Kongressil Marimaal (2012) 248,09 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusG. Antropovi töötamine Marimaa raamatukogudes ja osalemine Mari Rahva Kongressil (2012) 117,53 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusV. Semenova osalemine Moskvas rahvusvahelisel noorte teadlaste konverentsil „Lomonossov-2012“ ja töötamine raamatukogudes (2012)218,48 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Albakhtina välipraktika Marimaal (2012)210,05 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina kulturoloogiline ekspeditsioon Moskva ja Peterburi mari diasporaa uurimiseks (2012)120,19 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Kuldkepi uurimistöö ja välipraktika Udmurdimaal (II etapp) (2012)167,57 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusS. Akeldina välipraktika Marimaal (2012)255,00 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusM. Vyatchina osalemine teaduskonverentsil Русские мусульмане в постсоветской России Kaasanis (2012)146,22 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina osalemine rahvusvahelisel noorte seminaril Ühiskondliku diplomaatia kool Karjalas (2012)67,05 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimovi osalemine rahvusvahelisel soome-ugri noorte foorumil FUROR (2012)173,40 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusO. Troshkina konverentsile Moskvas ja välipraktikale Udmurtias (2012)121,14 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusK. Yuzieva välipraktika Marimaal ja Baškiirias (2012) 196,42 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Reshetnikova osalemine eelkooli pedagoogika kursusel (2012)668,80 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Batalova Lomonossovi konverentsile Moskvas (2013)182,51 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusM. Vyatchina rahvusvahelisele teaduskonverentsile "Odessa etnograafilised lugemised“ (2013)168,99 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusO. Troshkina rahvusvahelisele teaduskonverentsile "Odessa etnograafilised lugemised“ (2013)126,80 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Batalova rahvusvahelisele teaduskonverentsile "Odessa etnograafilised lugemised“ (2013) 112,10 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimovi välipraktika Udmurdimaal ja Baškortostanis (2013)89,02 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Reshetnikova uurimistöö ja välipraktika Udmurdimaal (III etapp) (2013)245,81 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA. Mishina välipraktika Marimaal, Baškortostanis, Permi krais ja Sverdlovski oblastis (2013)80,85 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA. Zamiatini sõit Helsingisse konverentsile "Language revitalization..." (2013)140,40 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusI. Reshetnikova sõit Helsingisse konverentsile "Language revitalization..." (2013)168,15 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimovi välipraktika Udmurdimaal (2013/2104)142,82 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimov Marimaale konverentsile «Проблемы марийской и сравнительной филологии» (2014) 202,58 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusM.Akeldina, S.Akeldina, T.Albakhtina, E.Lastochkina, V.Semenova, A.Mishina ja N.Sidorkina Marimaale konverentsile «Проблемы марийской и сравнительной филологии» (2014)997,67 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusK. Yuzieva Petroskoisse V ülevenemaalisele fennougristide konverentsile
«Soome-ugri keeled ja kultuurid Venemaa sotsiokultuurilisel maastikul» (2014)
 
194,91 €Projekt teostunud; vt artiklite kogumikku
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimovi välipraktika Udmurdimaal, Baškortostanis ja Permi krais (2014)226,74 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusA. Mishina välipraktika Baškortostanis, Tatarstanis, Permi krais, Sverdlovski oblastis ja Marimaal (2014)62,96 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusT. Alybina ekspeditsioon Marimaale (2014)126,31 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimov Udmurtiasse sümpoosionile «Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками» (2014)246,21 €Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskusN. Anisimovi välipraktika Udmurdimaal, Baškortostanis ja Tatarstanis (2014/2015) 150,67 €Projekt teostunud