Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

TÜ Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus

Hõimurahvaste Programmi algatusel ja rahalisel toel loodi 1999. aastal Tartu Ülikooli juurde Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus. Keskuse esmaseks ülesandeks on aidata Hõimurahvaste Programmi stipendiaatidena Eestisse kutsutud soome-ugri üliõpilastel siin kohaneda ning säilitada nende side kodumaaga; samuti üliõpilaste ettevalmistamine teaduslikeks, majanduslikeks ning poliitilisteks kontaktideks erinevatesse kultuuripiirkondadesse kuuluvate inimestega.

Stipendiaatidele pakutakse Ariste keskuses mitmeid võimalusi oma õppetöö kergendamiseks.

Ariste keskus jagab üliõpilastele pidevalt teavet toimuvatest üritustest nii kuulutuste kui e-posti vahendusel. Käivitatud on postiloend ugrimugri, mis on mõeldud soomeugrilise teabe kiireks levitamiseks hõimurahvaste ning nende omavahelise koostöö vastu huvi tundvate inimeste hulgas.

Keskuse tegevus on olnud suunatud eelkõige soome-ugri üliõpilaste omaalgatuse toetamisele. Ariste keskuse kaudu on programmi stipendiaadid saanud esitada Hõimurahvaste Programmile projekte, osalemaks rahvusvahelistel konverentsidel ning kursustel Poolas, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Bulgaarias, Austraalias, Prantsusmaal, Ungaris, Soomes, Venemaal jm.

Keskuse koduleheküljelt võib leida eesti, vene ja inglise keeles teavet keskuse tegevuse ja Hõimurahvaste Programmi kohta. Eesti ülikoolides õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste nimekirjad (alates aastast 1999) sisaldavad üliõpilase nime, rahvust, õpitavat eriala ja välkpostiaadressi. Lisaks keskuse raamatukogu kataloogile pakub kodulehekülg ka valikut HP stipendiaatide Tartu Ülikoolis kaitstud kraaditöödest. 

Vt ka uuendatud kodulehte.